دانلود جزوه برنامه ریزی راهبردی فرهنگی دکتر تلوری

برنامه ریزی راهبردی فرهنگی دکتر تلوری
هر سازمان و هر تشکلی چه مردمی و چه دولتی، دارای پنج عنصر بسیار مهم است که شما فعالین فرهنگی با این پنج عنصر درگیر هستید و باید این عناصر را خیلی خوب بشناسید و بتوانید متناسب با فضا مقتضیات مختلفی که در استان و شهرستان دارید بهره بگیرید.

برنامه ریزی راهبردی فرهنگی - دکتر تلوری

آنچه که در جزوه برنامه ریزی راهبردی فرهنگی  دکتر تلوری خواهیم خواند : سخت افزار - نرم افزار - سانترال - ساختار تشکیلاتی - عنصر - فناوری - سمپات - مقررات انجام کار - هوادار - عضو - روش انجام کار - عناصر تشکیلاتی

این ویژه نامه جامع و کاربردی را از دست ندهید : 
ویژه نامه تشکیلات [اسلامی]  از نگاه امام خامنه ای و بزرگان

جزوه برنامه ریزی راهبردی فرهنگی دکتر تلوری

هر سازمان و هر تشکلی چه مردمی و چه دولتی، دارای پنج عنصر بسیار مهم است که شما فعالین فرهنگی با این پنج عنصر درگیر هستید و باید این عناصر را خیلی خوب بشناسید و بتوانید متناسب با فضا مقتضیات مختلفی که در استان و شهرستان دارید بهره بگیرید.

عناصر تشکیلات

عنصر اول نیروی انسانی است ؛ هر تشکل نیروی انسانی دارد؛ اساساً مفهوم تشکل از نیروی انسانی بیش از یک نفر شکل می گیرد. کوچک ترین واحد تشکل خانواده است؛ زن و شوهر؛ همه ی قواعد تشکیلاتی و سازمانی برای این دو نفر حاکم است همانطور که برای یک سازمان (3000) سه هزار نفری هم حاکم است. پس به کوچکی و بزرگی آن ارتباطی ندارد.

نیروی انسانی هم خود به بندهای گوناگونی تقسیم می شود ؛ این تقسیم بندی را فعالین فرهنگی ما باید خوب فرا گیرند.

به طور کلی در تشکیلات ما افراد مختلفی هستند که در چهار دسته قرار می گیرند :

یک : عنصر (شاید به عدد انگشتان یک دست هم نرسد)
دو : عضو
سه : هوادار
چهار : سمپات

همه این چهار طیف در تشکل حضور دارند. ممکن است فرم عضویت هم پر کرده باشند. ما فرم پر کرده­ های یک سازمان را به چهار دسته فوق تقسیم می کنیم….. ادامه مطالب را در جزوه مطالعه نمایید:

جزوه برنامه ریزی راهبردی فرهنگی دکتر تلوری

::::: برای دانلود جزوه برنامه ریزی راهبردی فرهنگی دکتر تلوری روی فایل پیوستی پایین کلیک کنید :::::

فایل: 
Share