مستند ایستگاه پایانی دروغ - قسمت اول

لیست
  • دانلود مستند ایستگاه پایانی دروغ - قسمت اول
موضوع: 
مستند ایستگاه پایانی دروغ روایت نفوذ ایران به مراکز اطلاعاتی دشمن است که نشان می دهد چگونه عناصر دشمن در رصد اطلاعاتی کشورمان قرار دارند.

مستند ایستگاه پایانی دروغ - قسمت اول :

مستند ایستگاه پایانی دروغ به نفوذ ایران در عمق فضای اطلاعاتی دشمن پرداخته است و ماهیت واقعی رسانه های حبابی مسموم را آشکار می کند.

این مستند، رابطه شخصی به نام "روح الله زم" معروف به نیما با موسس کانال آمد نیوز و فعالیت های مخرب وی در فضای مجازی را برملا می کند. 

نیما زم شاه مهره اپوزیسیون یا تفریح دستگاه اطلاعاتی ایران است که به مرور به لایه های مختلف ضد انقلاب از طریق خبر سازی راه می یابد.

مستند « ایستگاه پایانی دروغ » روایت نفوذ ایران به مراکز اطلاعاتی دشمن است که نشان می دهد چگونه عناصر دشمن در رصد اطلاعاتی کشورمان قرار دارند.

قسمت اول این مستند را در این پست مشاهده خواهید کرد :

مستند ایستگاه پایانی دروغ

مرتبط : مستند ایستگاه پایانــــــی دروغ - قسمت دوم

Share