دفن بدن مطهر پیامبر اکرم ﷺ

وقایع روز اول ماه ربیع الاول؛
شهادت پیامبر(صلوات الله علیه)
شیخ مفید (رحمه الله) می فرماید:«اکثر مردم در دفن پیامبر ﷺ حاضر نشدند، و نماز بر آن حضرت نخواندند، چه این که بین انصار و مهاجرین مشاجره در امر خلافت بود.

دفن بدن مطهر پیامبر اکرم ﷺ

عایشه درباره دفن بدن مطهر پیامبر اکرم ﷺ اقراری دارد که جالب توجه است. او گفته است: «به خدا قسم ما از دفن پیامبر ﷺ با خبر نشدیم تا این که صدای بیل و کلنگ را در شب چهارشنبه از حجره آن حضرت شنیدیم»، یعنی بعد از دفن متوجه شدیم.

دفن بدن مطهر پیامبر اکرم ﷺ

بیشتر بخوانید: رحلت پیامبر اکرم ﷺ - ویژه نامه شهادت پیامبر رحمت ﷺ

در نیمۀ شب اول ربیع بدن مطهر خاتم الانبیاء والمرسلین ﷺ را امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) دفن فرمودند[طبقات ابن سعد: ج2 ص78. مسند احمد: ج6 ص274،242،62. سنن بیهقی: ج3 ص409م السیرةالنبویة (ابن کثیر): ج4 ص538]

مصیبت و فاجعه رحلت پیامبر ﷺ از یک طرف و بی احترامی به آن حضرت و توجه نداشتن مردم به غسل و کفن و دفن حضرت از طرف دیگر، داغ هایی بود که بر دل مبارک امیرالمؤمنین (علیه السلام)[خصال: ص372. اختصاص: ص171] سنگینی می کرد. چنانچه با یاد تلخ آن روزها فرموده اند:«آیا بدن شریف پیامبر ﷺ را رها می کردم و او را دفن ننموده برای خلافت و سلطنت بعد از او نزاع می کردم؟»[احتجاج: ص74]

شیخ مفید (رحمه الله) می فرماید:«اکثر مردم در دفن پیامبر ﷺ حاضر نشدند، و نماز بر آن حضرت نخواندند، چه این که بین انصار و مهاجرین مشاجره در امر خلافت بود[ارشاد مفید: ج1ص189].

اعمش می گوید: پیامبرشان از دنیا رفت مردم هم وغمی نداشتند جز آن که عده ای بگویند:«امیر از ماست» و طایفه دیگری بگویند:«امیر از ماست»[تقریب المعارف: ص256].

هنگام رحلت پیامبر ﷺ مغیره خطاب به ابوبکر و عمر گفت: اگر بعداً با مردم کاری دارید آنها را دریابید. لذا ابوبکر و عمر هنگام دفن پیامبر ﷺ حاضر نبودند، بلکه میان دیگران بودند که در سقیفه برای خود امیر انتخاب می کردند، و قبل از آنکه کنار بدن حضرت حاضر شوند، بدن مطهر دفن شد[المصنف: ص568،14. جامع الاحادیث:ج13 ص267].

عبدالله بن حسن می گوید: به خدا قسم ابوبکر و عمر بر پیامبر ﷺ نماز نخواندند، و سه روز بدن مبارک آن حضرت دفن نشد، ولی با این همه اهل سقیفه مشغول کار خود بودند[تقریب المعارف: ص251].

حضرت باقر (علیه السلام) می فرمایند: مردم روز دوشنبه و شب سه شنبه را بر بدن آن حضرت نماز می خواندند، و عموم مردم حتی خواص و نزدیکان حضرت بر بدن مبارک نماز خواندند، اما هیچ یک از اهل سقیفه بر غسل و کفن و دفن حضرت حاضر نشدند. امیرالمؤمنین (علیه السلام) بریده اسلمی را برای خبر دادن نزد آنان فرستاد، ولی اعتنایی نکردند و بعد از دفن آن حضرت بیعت آنان هم تمام شد[مناقب ابن شهرآشوب: ج1ص297. بحارالانوار: ج22 ص524].

عایشه در این باره اقراری دارد که جالب توجه است. او گفته است: «به خدا قسم ما از دفن پیامبر ﷺ با خبر نشدیم تا این که صدای بیل و کلنگ را در شب چهارشنبه از حجره آن حضرت شنیدیم»، یعنی بعد از دفن متوجه شدیم[تاریخ الاسلام (ذهبی): ج1ص582. السیرة النبویة(ابن کثیر):ج4 ص538. مسند احمد:ج6 ص274،242،62].

باید از اینان که بر سر غصب خلافت همه چیز را فراموش کرده بودند پرسید:

آیا سقیفه در حضور پیامبر ﷺ و به سفارش حضرت بود یا غدیر؟
آیا برای تشکیل شورای سقیفه دستوری از طرف خداوند آمده بود یا درباره غدیر؟
آیا در سقیفه از اکثر بلاد مسلمین حضور داشتند یا در غدیر؟
آیا در سقیفه همه مردم حاضر بودند یا در غدیر که حتی زن ها هم بیعت کردند؟

دفن بدن مطهر پیامبر اکرم ﷺ

بازنشر از: شاهرودی - دفن بدن مطهر پیامبر اکرم ﷺ

Share