نرم افزار دائرة المعارف قرآن کریم (اندروید)

موضوع: 
نرم افزار دائرة المعارف قرآن کریم نخستین و جامع ترین دائره المعارف قرآنی در جهان اسلام می باشد که در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تولید و ارائه شده است.
نرم افزار دایرة المعارف قرآن کریم

نرم افزار دایرة المعارف قرآن کریم (اندروید)

نرم افزار دایرة المعارف قرآن کریم نخستین و جامع ترین دائره المعارف قرآنی در جهان اسلام می باشد که در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تولید و ارائه شده است.

 

مهمترین ویژگی های نرم افزار دایرة المعارف قرآن کریم :

نگاه جامع به هر یک از موضوعات و انعکاس همه دیدگاه های علمی؛
استوارى بر پايه نظام الفبايى در چينش مدخل‌ها؛ 
استفاده از منابع اصيل و متقن و دست اول؛ 
ارائه همه آراء و دیدگاه های مهم و مبنایی در موضوعات قرآنی؛
برخوردارى از نظام ارجاع درون مقاله اى و برون مقاله اى؛
بهره ورى از نثر معياری در مقالات؛
اثر برگزیده در موارد متعدد در مجامع علمی و پژوهشی.

 

ویژگی های نرم افزار دایرة المعارف قرآن کریم :

چینش مدخل ها برپایه نظام الفبایی
نمایش درختی موضوعات
جستجو در عناوین و محتوا
اشتراک گذاری متن
علاقه مندی کردن محتوای خاص
امکان تنظیم نوع و اندازه فونت توسط کاربر

نرم افزار دایرة المعارف قرآن کریم (اندروید)

شما می توانید سایر نرم افزارهای فرهنگ قرآن و دایرة المعارف قرآنی را از سایت ضیاءالصالحین به رایگان دریافت کنید :

نرم افزار فرهنگ قرآن (اندروید)

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی اخلاق (اندروید)

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی الگوی پیشرفت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی تاریخ و اعلام

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی امنیت و اطلاعات در قرآن

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی جهاد و شهادت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی خانواده

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی سیاست

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی محیط زیست

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مدیریت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مطالعات اجتماعی و تمدنی

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی معنویت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی هنر (اندروید)

نرم افزار پرسمان های قرآنی (اندروید)

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی کلام اسلامی

نرم افزار فرهنگنامه مبادی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مقاومت

نرم افزارفرهنگنامه و دانشنامه قرآنی فقه و حقوق

دانلود فایلاندازه
Binary Data دانلود نرم افزار دایرة المعارف قرآن کریم14.38 مگابایت
Share