توصیه به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی

تولیدکنندگان خط شکن های میدان جنگ اقتصادی هستند
اسلام معتقد به تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه است
راهبرد ما مصون سازی کشور از تحریم است
بخش تعاونی باید توسعه پیدا کند
تحریم با تولید داخلی بی اثر می شود
بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند
دوکار اصلی کشور که فقط 20 سال فرصت داریم؛ 1. افزایش جمعیت 2. ایجاد ثروت پایدار
فرهنگ کار جهادی توسط خود مردم ترویج بشود

توصیه به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی (سخن نگاشت)

مجموعه سخن نگاشت توصیه به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب، روز سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ در حسینیه امام خمینی(رحمه‌الله)...

توصیه به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی (سخن نگاشت)

تولیدکنندگان خط شکن های میدان جنگ اقتصادی هستند

عرصه تولید و رونق اقتصادی احتیاج دارد به پیشروان و فرماندهانی و صفوف مقدّمی، آن پیشروان شما تولیدکنندگان هستید؛ خط شکن های این این میدان «تولیدکنندگان» هستند؛ این میدان هم میدان خطیری است، میدان جنگ است.

اسلام معتقد به تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه است

در نظام اسلامی، اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد... اسلام معتقد به تولید ثروت ملّی و بالا رفتن سطح رفاه جامعه است؛ عدّه ای بیشتر دارند، اما [توزیع] منابع عمومی باید عادلانه باشد. طبعاً در نظام اسلامی، آن شکاف طبقاتی نیست.

راهبرد ما مصون سازی کشور از تحریم است

این تحریم الان شدّت بیشتری گرفته و فعلاً خواهد بود؛ اینکه امید داشته باشیم یک یا دو سال دیگر تمام میشود، باطل است، و این تحریم حالاحالاها خواهد بود... حالا بعضی زرنگی میکنند و تحریم را دُور میزنند، دستشان درد نکند امّا کار اساسی «مصون سازی کشور از تحریم» است. دُور زدن تحریم یک تاکتیک است و مصون سازی کشور از تحریم یک راهبرد است.

بخش تعاونی باید توسعه پیدا کند

تعاونی ها بسیار پدیده مطلوبی هستند برای اقتصاد ما؛ سرمایه های خُرد را جمع میکنند، تک تکِ افراد را توانمند میکنند، اشتغالِ فراوان ایجاد میکنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی ها را شبکه سازی کرد، در یک شبکه ای جمع کرد، یک مجموعه های عظیمی به وجود می آید. خیلی برکات دارد؛ این تعاونی ها را باید دنبال کنند.

تحریم با تولید داخلی بی اثر می شود

ما ملّت ایران، ما فعّالان اقتصادی، ما اندیشمندان مجموعه کارهای کشور، اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی، تحریم را بی اثر بکنیم، آن عامل تحریم کننده هم از تحریم دست برمیدارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده ای ندارد، از تحریم دست برمیدارد، چون آنها هم دارند متضرّر میشوند.

بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند

سیاستهای اصل ۴۴ مسئله جایگزینیِ بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی میتواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمّل هم.

دوکار اصلی کشور که فقط 20 سال فرصت داریم؛ 1. افزایش جمعیت 2. ایجاد ثروت پایدار

 یکی از مزیّتهای بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیّت جوان کشور. به تعبیر این جمعیّت شناس ها «پنجره جمعیّتی». ما امروز در دلِ این فرصت قرار داریم. کارشناسها میگویند ما بیست سال این فرصت را داریم؛ دو مطلب اساسی هست: یکی مسئله جمعیّت که نگذاریم جمعیّت کاهش پیدا کند، نگذاریم جمعیّت جوان کاهش پیدا کند، موالید را افزایش بدهیم؛ دوّم ایجاد ثروت پایدار برای کشور.

فرهنگ کار جهادی توسط خود مردم ترویج بشود

کمک مردم در سیل و زلزله نشانه روحیه همکاری و تعاون بود

فرهنگ کار جهادی و همکاری و تعاون را مردم بین خودشان، کسانی که میتوانند، حوزه نفوذی در بین مردم دارند، ترویج بکنند. خوشبختانه مردم ما آماده اند. شما ملاحظه کنید یک سیل می آید، یک زلزله می آید، مردم خودشان بدون اینکه کسی به آنها بگوید، وارد میدان میشوند. این تجربه ما است، مال امروز هم نیست؛ از قبل از انقلاب هم همین جور بود.

 

بیشتر بخوانید: بیانات رهبری در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی 98

نگارخانه ضیاء الصالحین

Share