ضیاءالصالحین نرم افزار/امام هادی (ع) و جلوه های غدیر | ضیاءالصالحین

نرم افزار/امام هادی (ع) و جلوه های غدیر

موضوع: 
امام هادی علیه السلام و جلوه های غدیر

امام هادی (ع) و جلوه های غدیر
مشخصات کتاب:
نویسنده : عباس کوثری
ناشر : کوثر : فروردین 1379، شماره 37
موضوع : امام هادی (ع)
یادداشت : مقاله
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ فضائل امام علی در قرآن؛ آیه ولایت و اثبات امامت علوی؛ کیفیت انطباق آیه بر امام علی؛ رابطه ی پرداخت زکات و توجه تام امام علی در نماز؛ مبالغه در قیمت انگشتر

Share