نرم افزار کتاب غزوه حمراء الاسد: مرحله دوم غزوه احد

موضوع: 
نرم افزار کتاب غزوه حمراء الاسد: مرحله دوم غزوه احد اثر عبدالفتاح نواب تهیه شده در واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
نرم افزار کتاب غزوه حمراء الاسد: مرحله دوم غزوه احد

نرم افزار کتاب غزوه حمراء الاسد: مرحله دوم غزوه احد

نرم افزار کتاب غزوه حمراء الاسد: مرحله دوم غزوه احد اثر عبدالفتاح نواب تهیه شده در واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

بیشتر بخوانید : ویژه نامه اسدالله و اسد رسوله - شهادت حضرت حمزه علیه السلام

مشخصات نرم افزار کتاب غزوه حمراء الاسد: مرحله دوم غزوه احد :

سرشناسه : عبدالفتاح نواب
عنوان و نام پدیدآور : غزوه حمراء الأسد: مرحله دوم غزوه احد / عبدالفتاح نواب.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهری : ۲۴ ص.:مصور؛.م س ۲۱×۱۲
شابک : ۲۰۰۰ ریال :978-964-540-114-4
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : غزوه حمراء الأسد.
رده بندی کنگره : BP۲۴/۴۵/ح۸ ن۹ ۱۳۸۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۳۷
شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۲۸۴۳۵
ص: 1

عناوین اصلی کتاب غزوه حمراء الاسد: مرحله دوم غزوه احد :

اشاره؛ مقدمه ؛ غزوه حمراء الأسد؛ نگاهى به آیات احد و حمراءالأسد؛ یادآورى

Share