فتوکلیپ/درسهائی از عاشورا

بیانات ارزنده مقام معظم رهبری در مورد، درس هایی که از عاشورای حسینی می توان گرفت

 

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.