ضیاءالصالحین تیزر/ کربلا جغرافیای یک تاریخ | ضیاءالصالحین

تیزر/ کربلا جغرافیای یک تاریخ

«کربلا جغرافیای یک تاریخ» در فاز نخست مروری مستند گونه بر حرکت حماسی امام حسین (ع) از ابتدا تا پس از شهادت در روز عاشورا دارد و در فاز بعدی چگونگی عزاداری در فرهنگ های مختلف در جهان را در ماه محرم بررسی می کند.

زمان : 02:29

Share