ضیاءالصالحین نرم افزار اندرویدی/اسلام حسینی و اسلام یزیدی | ضیاءالصالحین

نرم افزار اندرویدی/اسلام حسینی و اسلام یزیدی

موضوع: 
اسلام حسینی و

بخش ها:
دیباچه
مقدمه
اصحاب عاشورایی، منتظران مهدوی
دین داری حسینی و یزیدی
توکل رمز پیروزی امام حسین
ریشه یابی وقوع فاجعه کربلا
یاران تکلیف گرای امام حسین
امام حسین الگوی اعتدال
انتخاب و سرنوشت
ازدواج حسینی نیاز امروز
هدف بزرگ امام حسین
بشارت های الهی
اشاره ای به مقاتل
گالری صوت
گالری تصاویر

Share