پیش بینی کننده های ازدواج موفق

مشاوره پیش از ازدواج - دکتر مسعود جان بزرگی؛
پیش بینی کننده های ازدواج موفق
عوامل پیش بینی کننده مثبت یا پیش بینی کننده های ازدواج موفق در این نوشتار تقدیم حضورتان می گردد که این عوامل موفقیت یک رابطه و ازدواج را پیش بینی می کنند. یعنی وجود این عوامل در آشنایی می تواند نشانه موفق بودن ازدواج و کم بودن ریسک اختلاف و طلاق می باشد.

پیش بینی کننده های ازدواج موفق

عوامل پیش بینی کننده مثبت یا پیش بینی کننده های ازدواج موفق در این نوشتار تقدیم حضورتان می گردد که این عوامل موفقیت یک رابطه و ازدواج را پیش بینی می کنند. یعنی وجود این عوامل در آشنایی می تواند نشانه موفق بودن ازدواج و کم بودن ریسک اختلاف و طلاق می باشد.

بیشتر بخوانید: ویژه نامه پیوند آسمانی

پیش بینی کننده های ازدواج موفق

در این پست ما ۶ پیش بینی کننده مثبت را تقدیم خواهیم کرد.

۱. سن طلایی

بهترین سن ازدواج در دختران حدود ۱۸ تا ۲۴ سال و برای پسران حدود ۲۴ تا ۳۰ سال است. بعضی پژوهش ها در ایران نشان داده اند که ازدواج هایی با اختلاف سنی ۱ تا ۷ سال، مرد نسبت به زن، نسبت به سایر ازدواج ها کمتر به طلاق ختم شده اند.

۲. سازگاری با والدین

وامبولدت و رنیس معتقدند رابطه خوب زوجین با والدین خودشان پیش بینی کننده رابطه سالم بعد از ازدواج است. علی الخصوص رابطه خوب زوجین با پدرشان موجب افزایش کیفیت ارتباط میان فردی می شود.

۳. پایبندی مذهبی

والش در پژوهش های خود به این نتیجه رسید که مذهب روی کیفیت رابطه زناشویی نقشی موثر و کلیدی دارد. 

سالیوان در مطالعه خود در زمینه نقش مذهب و ازدواج به این نتیجه رسید که باورهای مذهبی بر خلاف سایر ملاک های زود گذر، اثر طولانی تری در تحکیم روابط زناشویی دارد.

۴. علاقه مندی متقابل

ایجاد علاقه مندی و تعبیر رایج (به دل نشستن) در نخستین آشنایی، و ثبات و ارتقای آن در برخوردهای بعدی یکی از عوامل پیش بینی کننده ازدواج موفق است. وجود نگرانی از آغاز آشنایی نیز یکی از عوامل پیش بینی کننده منفی به شمار می آید.

۵. حمایت اجتماعی

دریافت حمایت از خانواده و دوستان در روابط و آشنایی پیش از ازدواج می تواند پیش بینی کننده کیفیت زناشویی در آینده باشد.

نتایج پژوهش وایت نشان داد دریافت حمایت والدین، پیش از ازدواج با کیفیت ازدواج در ارتباط است؛ اما مخالفت والدین قبل از ازدواج با مشکلات زناشویی همبستگی مثبت دارد.

۶. توافق در مواضع

مواضع فرد در زندگی، بازخوردهایی هستند که فرد بر اساس آنها رفتار و زندگی خود را تنظیم می کند؛ و در ازدواج هم بیشتر به شکل ملاک های انتخاب ظاهر می شوند.

اسکات در پژوهشی نشان داد که توافق در مواضع و احساس تفاهم و درک شدن با میزان نزدیکی زوجین به هم و بقاء رابطه شان، ارتباط مثبت دارد.

ما در این پست ۶ پیش بینی کننده برای ازدواج موفق به شما آموزش دادیم:

۱. سن طلایی
۲. سازگاری با والدین
۳. پایبندی مذهبی
۴. علاقه مندی متقابل
۵. حمایت اجتماعی
۶. توافق در مواضع

این ۶ عامل را یادداشت کنید، تا فراموشتان نشود.

 

منبع: مشاوره پیش از ازدواج - دکتر مسعود جان بزرگی - انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

Share