نرم افزار/بایدها و نبایدهای عزاداری

موضوع: 
بایدها و نبایدهای عزاداری

مشخصات کتاب:
نویسنده :
ناصر باقری بیدهندی
ناشر: ناصر باقری بیدهندی

عناوین اصلی کتاب شامل:
سوگواری در اسلام؛ حکم عزاداری؛ تاریخچه مجالس عزاداری حسینی؛ اهداف برپایی مراسم؛ وظایف شیعیان؛ وظایف بنیانگذاران و گردانندگان؛ نوای شاعران حسینی؛ رسالت مقدس و بایدهای مداحی؛ پاورقی

Share