نرم افزار/رساله احکام (جوانان و نوجوانان)

موضوع: 
رساله احکام (جوانان و نوجوانان)

مشخصات کتاب:
سرشناسه : تبریزی، جواد
عنوان و نام پدیدآور : رساله احکام (جوانان و نوجوانان)/ جواد تبریزی
مشخصات نشر : قم: دار الصدیقه الشهید، 1381.
مشخصات ظاهری : ص 172
شابک : 5000ریال ؛ 5000ریال
موضوع : فقه جعفری -- رساله علمیه -- ادبیات نوجوانان
رده بندی کنگره : BP183/9/ت 2ر47 1381
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 81-19811
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ احکام تقلید؛ احکام طهارت؛ احکام نماز؛ احکام روزه؛ راه ثابت شدن اول ماه؛ استفتائات متفرقه

Share