پاورپوینت/دوست خوب

موضوع: 
دوست خوب

موضوعات مطرح:

چهار ویژگی دوست خوب

1. عقل و خرد
2. صلاحیت اخلاقی
3. پای بند به تعهدات
4. هم تراز بودن

پیوستاندازه
Office presentation icon پاورپوینت/دوست خوب1.56 مگابایت
Share

دیدگاه‌ها

تا توانی میگریز از یار بد
یار بد بدتر بود از مار بد

عالی