نرم افزار و کتاب/ آخرین دیدار: وصیت نامه امام علی علیه السلام در بستر شهادت

نرم افزار و کتاب/ آخرین دیدار: وصیت نامه امام علی علیه السلام در بستر شهادت
آخرین دیدار: وصیت نامه امام علی علیه السلام در بستر شهادت

نرم افزار و کتاب/ آخرین دیدار: وصیت نامه امام علی علیه السلام در بستر شهادت

آخرین دیدار: وصیت نامه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در بستر شهادت به قلم نادر فضلی

نرم افزار و کتاب/ آخرین دیدار: وصیت نامه امام علی علیه السلام در بستر شهادت

مشخصات کتاب:

سرشناسه: فضلی، نادر، ۱۳۳۲ -، گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور: آخرین دیدار: وصیت نامه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در بستر شهادت/ نادر فضلی
مشخصات نشر: تهران: مهرآوران، ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهری: [۱۷۰] ص
شابک: ۹۶۴-۹۰۲۹۷-۲-۹۵۹۰۰ریال؛ ۹۶۴-۹۰۲۹۷-۲-۹۵۹۰۰ریال
وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی
یادداشت: متن وصیتنامه از سه کتاب فروع کافی، من لایحضره الفقیه، و نهج البلاغه گردآوری شده است
یادداشت: کتابنامه
عنوان دیگر: وصیت نامه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام
موضوع: علی بن ابی طالب(علیهماالسلام)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- وصیتنامه
شناسه افزوده: علی بن ابی طالب(علیهماالسلام)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. وصیتنامه
رده بندی کنگره: BP۳۹/۵/و۶ف ۶
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۱
شماره کتابشناسی ملی: م ۷۷-۱۵۱۱۰

مطالب مرتبط و پیشنهادی:

آخرین دیدار: وصیت نامه امام علی علیه السلام در بستر شهادت

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛ هرگز از مرگ نمی هراسید؛ در انتظار شهادت؛ در اندیشه ی سعادت؛ آخرین دیدار؛ شاهد توحید و رسالت؛ بشارت به ظهور مهدی؛ عبادت خالصانه؛ متقی باشید؛ دل به دنیا مسپارید؛ همیشه حق بگویید؛ از خدا پاداش بخواهید؛ دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید؛ منظم باشید؛ مسلمانان! مسلمانی را قدر بدانید؛ همه به ریسمان خدا چنگ زنید؛ صلح و آشتی میان خود برقرار سازید؛ پیوند خویشاوندی را استوار سازید؛ یتیمان را دریابید؛ از عمل به قرآن غافل نمانید؛ حق همسایگی را پاس بدارید؛ حج را بپایید تا پایدار بمانید؛ نماز ستون دین شماست، آن را به پا دارید؛ با زکات، خشم خدا را فروبنشانید؛ ماه رمضان را گرامی بدارید؛ بینوایان را دریابید؛ با مال و جان و زبان، در راه خدا جهاد کنید؛ یاور فرزندان پیامبر باشید؛ صحابه صالح پیامبر را بزرگ شمارید؛ زنان و زیردستان را دریابید؛ نماز را به پا دارید و از هیچ سرزنشی نهراسید؛ با مردم نیکو سخن بگویید؛ هرگز از امر به معروف و نهی از منکر غافل مباشید؛ با یکدیگر مهربان باشید و از جدایی بپرهیزید؛ انتقامجویی نکنید؛ آخرین کلام، کلام آخر؛ پاورقی

پدیدآورنده: 
Share