استوری اینستاگرام نیمه شعبان / بهاریعنی تو

لیست
  • استوری اینستاگرام نیمه شعبان / بهاریعنی تو
بهار یعنی تو ! اصلا بهار بدون تو  هم مگر بهار می شود ؟

استوری اینستاگرام نیمه شعبان / بهاریعنی تو

کلیپ استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ بهار یعنی تو زمان ۱۵ ثانیه (۰۰:۱۵)

بهار یعنی تو !
اصلا بهار بدون تو 
هم مگر بهار می شود ؟
اسیر سرمای
زمستان است ،
این دنیا ، تا تو نیایی بهار من ...

استوری اینستاگرام نیمه شعبان / بهاریعنی تو
مطالب مرتبط:
فایل: 
Share