تندخوانی جزء اول قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

دریافت ویدئو
موضوع: 
Quran, Chapter 1 - قرآن کریم جزء اول (تندخوانی) - القرآن الکریم تحدیر الجزء الأول

تندخوانی جزء اول قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

Quran, Chapter 1 - قرآن کریم جزء اول (تندخوانی) - القرآن الکریم تحدیر الجزء الأول - به ضمیمه کلیپ تصویری تند خوانی جزء اول قرآن کریم (مخصوص موبایل)

برای دسترسی به سایر قسمتهای تندخوانی استاد معتز آقایی (جزء به جزء) اینجا کلیک کنید

Share