دانستنیهای حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

موضوع: 
امام حسن عسکری علیه السلام

دانستنیهای حضرت امام حسن عسکری علیه السلام
مشخصات کتاب:

سرشناسه: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1388
عنوان و نام پدیدآور: دانستنیهای حضرت امام حسن عسکری علیه السلام / واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان .
مشخصات نشر: اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1388. 
مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: چهارده معصوم -- دانستنیها
موضوع: حسن بن علی (ع )، امام یازدهم ، ق 260 - 232
عناوین اصلی کتاب شامل:
زندگانی؛ سیره؛ فضائل؛ جایگاه علمی و هدایتی؛ امامت؛ سخنان؛ معجزات؛ اصحاب؛ داستان؛ شعر؛ شهادت؛ پرسش و پاسخ؛ زیارتنامه؛ سامرا؛ در رسانه و اینترنت؛ کتابشناسی

Share