۵۰ نام عید غدیر از منظر روایات

علیرضا عموقاسمی
۵۰ نام عید غدیر از منظر روایات
در آیین اسلام اسامی هر چه روزها و مناسبت ها مهم تر باشند اسامی متعدد و اعمال و ادعیه مختلفی برای آنها ذکر خواهد شد عید غدیر در روایات ما بیش از ۵۰ اسم دارد که ما در اینجا به بررسی این اسامی در روایات می پردازیم

۵۰ نام عید غدیر از منظر روایات

در این نوشتار سعی شده تا ۵۰ نام عید غدیر از منظر روایات به خاطر اهمیت، عظمت و فضیلت عید غدیر خم مورد بررسی اجمالی قرار گیرد...

واقعه غدیر خم یکی از مهمترین مسائل تاریخ اسلام است که این موضوع در بسیاری از کتب مستدل و مستند شیعه و اهل تسنن به آن اشاره شده است و روایات زیادی درباره عظمت و فضیلت عید غدیر خم نقل شده است.

در آیین اسلام اسامی هر چه روزها و مناسبت ها مهم تر باشند اسامی متعدد و اعمال و ادعیه مختلفی برای آنها ذکر خواهد شد؛ عید غدیر در روایات ما بیش از ۵۰ اسم دارد که ما در اینجا به بررسی این اسامی در روایات می پردازیم:

50 نام عید غدیر از منظر روایات

۱ ـ بزرگترین عید خدا؛ «عیدالله الاکبر»
امام رضا (علیه السلام) می‌فرماید: و هو عید الله الاکبر (عید غدیر، برترین عید خداوند است)، [الغدیر، ج. ۱، ص. ۲۸۶]

 

۲ ـ روز گشایش؛ «یوم وقوع الفرج»
قال علی (علیه السلام): ان هذا یوم عظیم الشان،فیه وقع الفرج، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۳ ـ روز خشنودی پروردگار؛ «یوم مرضاة الرحمن»
قال الصادق (علیه السلام): و فیه مرضاة الرحمن (در این روز، رضایت خداوند نهفته است)، [بحارالانوار، ج. ۹۸، ص. ۳۲۳]

 

۴ ـ روز زبونی شیطان؛ «یوم مرغمة الشیطان»
قال الرضا (علیه السلام): انه یوم مرغمة الشیطان، [بحارالانوار، ج. ۹۸، ص. ۳۲۳]

 

۵ ـ روز مشعل فروزان دین؛ «یوم منار الدین»
قال الصادق (علیه السلام): یوم منارالدین أشرف منهما (روز مشعل فروزان دین، از دو عید فطر و قربان گرامی‌تر است.

 

۶ ـ روز به پاخاستن؛ «یوم القیام»
قال الصادق (علیه السلام): ذلک یوم القیام (روز غدیر، روز بپاخاستن است) [بحارالانوار، ج. ۹۸، ص۳۲۳]

 

۷ ـ روز شادمانی؛ «یوم السرور»
قال الصادق (علیه السلام): انه یوم السرور، [الغدیر، ج. ۱، ص. ۲۸۶]

 

۸ ـ روز لبخند؛ «یوم التبسم»
 قال الرضا (علیه السلام): و هو یوم التبسم، [المراقبات، ص۲۵۷]

 

۹ ـ روز راهنمایی؛ «یوم الارشاد»
قال علی (علیه السلام): هذا یوم الارشاد، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۱۰ ـ روز بلندی گرفتن منزلت شایستگان؛ «یوم رفع الدرج»
قال علی (علیه السلام): هذا یوم فیه ... رفعت الدرج (این روزی است که منزلت شایستگان در آن، بلندی گرفت) [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۱۱ ـ روز روشن شدن دلایل خدا؛ «یوم وضوح الحجج»
قال علی (علیه السلام): هذا یوم ... فیه ... وضحت الحجج (این روزی است که دلایل خداوند در آن، روشن گشت).

 

۱۲ ـ روز آزمایش بندگان؛ «یوم محنة العباد» 
 قال علی (علیه السلام): هذا یوم محنة العباد، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۱۳ ـ روز راندن شیطان؛ «یوم دحر الشیطان»
قال علی (علیه السلام): و هو ... یوم دحر الشیطان، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۱۴ ـ روز آشکار کردن حقیقت؛ «یوم الایضاح»
قال علی (علیه السلام): و هو یوم الایضاح (روز غدیر، روز آشکار کردن حقیقت است) [مصباح المتهجد، ص۷۰۰]

 

۱۵ ـ روز بیان کردن حقایق ایمان؛ «یوم البیان عن حقایق الایمان»
قال علی (علیه السلام): و هو ... یوم البیان عن حقایق الایمان، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۱۶ ـ روز ولایت؛ «یوم الولایة»
امام رضا (علیه السلام) در حدیثی مفصل، روز غدیر را روز عرضه ولایت به انسان‌ها و مخلوقات معرفی می‌کند، [المراقبات، ص. ۲۵۷]

 

۱۷ ـ روز کرامت؛ «یوم الکرامة»
امام صادق (علیه السلام): در هنگام ملاقات با برادر ایمانی خود بگو: الحمدالله الذی اکرمنا بهذا الیوم (حمد خداوند را که ما را در این روز کرامت داد) [المرقبات، ص. ۲۵۷]

 

۱۸ ـ روز کمال دین؛ «یوم کمال الدین»
قال علی (علیه السلام) و هو ... یوم کمال الدین، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۱۹ ـ روز جداسازی حق از باطل؛ «یوم الفصل»
 قال علی (علیه السلام): هذا یوم الفصل الذی کنتم توعدون، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۲۰ ـ روز برهان؛ «یوم البرهان»
قال علی (علیه السلام): و هو ... یوم البرهان، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۲۱ ـ روز منصوب شدن امیرمؤمنان؛ «یوم نصب امیرالمؤمنین(علیه السلام)» 
قال الصادق (علیه السلام): الیوم الذی نصب منه رسول الله امیرالمؤمنین (علیه السلام)، [الغدیر، ج. ۱، ص. ۲۸۵]

 

۲۲ ـ روز گواهی و گواهان؛ «یوم الشاهد و المشهود» 
قال علی (علیه السلام): وهو... یوم الشاهد و المشهود، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]
امام صادق (علیه السلام): نام غدیر در زمین روز به گواهی گرفته شدگان (جمع مشهود) است. [بحارالانوار، ج. ۹۸، ص. ۲۳۱]

 

۲۳ ـ روز پیمان؛ «یوم العهد المعهود»
 قال علی (علیه السلام): و هو... یوم العهد المعهود، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۲۴ ـ روز میثاق؛ «یوم المیثاق المأخوذ»
امام صادق (علیه السلام): نام غدیر در زمین، روز میثاق گرفته شده است، [بحارالانوار، ج. ۹۸، ص. ۳۲۱]

 

۲۵ ـ روز آراستن؛ «یوم الزینة»
امام رضا (علیه السلام): روزغدیر، روز زینت است، [المراقبات، ص. ۲۵۷]

 

۲۶ ـ روز قبولی اعمال شیعیان؛ «یوم قبول اعمال الشیعة»
 قال الرضا (علیه السلام): یوم تقبل اعمال الشیعة، [المراقبات، ص. ۲۵۷]

 

۲۷ ـ روز رهنمونی به رهنمایان؛ «یوم الدلیل علی الرواد»
قال علی (علیه السلام): هذا ... یوم الدلیل علی الرواد (این، روز رهنمونی به رهنمایان است)[مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۲۸ ـ روز امن و امان؛ «یوم الامن المأمون»
قال علی (علیه السلام): هذا یوم الامن المأمون، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۲۹ ـ روز آشکار کردن امور پنهان؛ «یوم ابلاء السرائر»
قال علی (علیه السلام): هذا یوم ابلاء السرائر، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۳۰ ـ عید اهل بیت (علیه السلام)؛ «عید اهل البیت (علیه السلام)»
قال الصادق (علیه السلام): جعله عیدا لنا، [بحارالانوار، ج. ۹۸، ص. ۳۰۰]

 

۳۱ ـ عید شیعیان؛ «عید الشیعة»
قال الصادق (علیه السلام): جعله عیدا ... لموالینا و شیعتنا، [بحارالانوار، ج. ۹۸، ص. ۳۰۰]

 

۳۲ ـ روز عبادت؛ «یوم العبادة»
امام صادق (علیه السلام): روز غدیر، روزعبادت است. [الغدیر، ج. ۱، ص. ۲۸۵]

 

۳۳ ـ روز اتمام نعمت؛ «یوم تمام النعمة»
 قال الصادق (علیه السلام): انه الیوم الذی... تمت فیه النعمة، [الغدیر، ج. ۱، ص. ۲۸۵]

 

۳۴ ـ روز اظهار گوهر مصون؛ «یوم اظهار المصون من المکنون»
قال علی (علیه السلام): هذا یوم اظهارالمصون من المکنون، [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۳۵ ـ روز بر ملا کردن مقاصد پوشیده؛ «یوم ابلاء خفایا الصدور»
قال علی (علیه السلام): هذا یوم ابدی خفایا الصدور و مضمرات الامور،[مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۳۶ ـ روز تصریح برگزیدگان؛ «یوم النصوص علی اهل الخصوص»
قال علی (علیه السلام): هذا یوم النصوص علی اهل الخصوص (این، روز تصریح برگزیدگان است) 

 

۳۷ ـ روز محمد و آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلّم)؛ «یوم محمد و آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلّم)»
قال الصادق (علیه السلام):هوالیوم الذی جعله لمحمد و آله (علیهم السلام)، [المراقبات، ص. ۲۵۷]

 

۳۸ ـ روز نماز؛ «یوم الصلاة»
امام صادق (علیه السلام): روز غدیر، روز نماز است. [الغدیر، ج. ۱ ص. ۲۸۵]

 

۳۹ ـ روز شکرگزاری؛ «یوم الشکر»
امام صادق (علیه السلام): روز غدیر، روز شکرگزاری است. [الغدیر، ج. ۱، ص. ۲۸۵]

 

۴۰ ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ «یوم الدوح»
قال علی (علیه السلام): و انزل علی نبیه فی یوم الدرج ما بین له عن ارادته فی خلصائه (و خداوند در روز دوم، اراده خویش را در حق بندگان خاص و گزیدگان خود اظهار داشت) [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰. مقصود از درج، درختان پر شاخ و برگی است که در سرزمین غدیر وجود داشت و حضرت در سایه آن‌ها قرار گرفت و ولایت امیرمؤمنان (علیه السلام) را ابلاغ فرمود]

 

۴۱ ـ روز غدیر؛ «یوم الغدیر»
این نام، معروفترین نام غدیر است که از مکان واقعه گرفته شده است...

 

۴۲ ـ روز روزه داری؛ «یوم الصیام»
قال الصادق (علیه السلام): ذلک یوم صیام (روز غدیر، روز روزه داری است) [بحارالانوار، ج. ۹۸، ص. ۳۲۳]

 

۴۳ ـ روز اطعام؛ «یوم اطعام الطعام»
امام صادق (علیه السلام): روز غدیر، روز اطعام است. [بحارالانوار، ج. ۹۸، ص. ۳۲۳]

 

۴۴ ـ روز جشن؛ «یوم العید»
قال الصادق (علیه السلام): انه یوم عید، [بحارالانوار، ج. ۹۸، ص. ۲۹۸]

 

۴۵ ـ روز عالم بالا؛ «یوم الملأ الاعلی»
قال علی (علیه السلام): هذا یوم الملأ الاعلی ... (این روز عالم بالا است...) [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۴۶ ـ روز کامل کردن دین؛ «یوم اکمال الدین» 
 قال الرضا (علیه السلام): هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین، [المراقبات، ص. ۲۵۷]

 

۴۷ ـ روز شادابی؛ «یوم الفرح»
قال الصادق (علیه السلام): انه یوم فرح، [الغدیر، ج. ۱، ص. ۲۸۶]

 

۴۸ ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ «یوم الافصاح عن المقام الصراح»
 قال علی (علیه السلام): و هو ... یوم الایضاح عن المقام الصراح (روز غدیر، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است) [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۴۹ ـ روز افشای پیوند میان کفر و نفاق؛ «یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود»
قال علی (علیه السلام): و هو یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود (غدیر، روز باز کردن گره پیوند میان کفر و نفاق است). [مصباح المتهجد، ص. ۷۰۰]

 

۵۰ ـ روز گردهمایی و تعهد حاضران؛ «یوم الجمع المسؤول»
 امام صادق (علیه السلام): نام غدیر در زمین، روز بازخواست شدگان است. [بحارالانوار، ج. ۹۸، ص. ۳۲۰]

50 نام عید غدیر از منظر روایات
پدیدآورنده: 
Share