دانلود کتاب و نرم افزار پیام های قرآنی

دانلود کتاب و نرم افزار پیام های قرآنی، اثر آیت الله لطف لله صافی گلپایگانی
دانلود کتاب و نرم افزار پیام های قرآنی 

دانلود کتاب و نرم افزار پیام های قرآنی 

دانلود کتاب و نرم افزار پیام های قرآنی، نوشته: آیت الله لطف لله صافی گلپایگانی، ناشر: دفتر آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، چاپ: ۱۳۹۲

دانلود کتاب و نرم افزار پیام های قرآنی 

عناوین اصلی کتاب شامل:

اشاره؛ فهرست مطالب؛ بخش اول: پیام ها؛ بخش دوم: دیدارها؛ بخش سوم: مراسم افتتاحیه و اختتامیه؛ آثار حضرت آیت‌ الله العظمى صافى گلپایگانی مدظله‌ الوارف در یک نگاه.

 

Share