نرم افزار/ چهره مسیح در سینما (نمایش امر قدسی)

موضوع: 
چهره مسیح در سینما (نمایش امر قدسی)

چهره مسیح در سینما (نمایش امر قدسی)
مشخصات کتاب:
سرشناسه: غلامرضایی، علی اصغر، 1343 -
عنوان و نام پدیدآور: چهره مسیح در سینما: نمایش امر قدسی/ علی اصغر غلامرضایی.
مشخصات نشر: قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی، 1392.
مشخصات ظاهری: 128 ص.
شابک: 978-964-514-303-7
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
عنوان دیگر: نمایش امر قدسی.
موضوع: سینما -- جنبه های مذهبی -- مسیحیت
موضوع: عیسی مسیح در سینما
موضوع: امر قدسی
موضوع: سینما -- تاریخ
شناسه افزوده: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهش های اسلامی
رده بندی کنگره: 1392 9چ8غ/5/1995PN
رده بندی دیویی: 791/43682
شماره کتاب شناسی ملی: 3251848
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ فصل اول: سینما و نمایش امر قدسی؛ فصل دوم: تجلی تصویر مسیح در سینما؛ فصل سوم: فیلم دینی به عنوان یک ژانر (گونه)؛ فصل چهارم: بررسی فیلم های زندگی عیسی مسیح علیه السلام؛ فصل پنجم: نقدهای تحلیلی فیلم های مسیح علیه السلام؛ منابع

Share