صلح نامه امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه

صلح نامه امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه

معاویه تمام سعی خود را کرده بود که چهره معقول و درستی از بنی امیه  بین مسلمانان ایجاد کند.

امام حسن علیه السلام با استفاده از این صلح نامه و نقض آن توسط معاویه ، چهره ظاهری معاویه را بین مسلمان آشکار و مظلومیت اهل بیت (علیهم السلام) را در تاریخ ثبت نمود.
---------------------------------
 

مفاد صلح نامه امام حسن علیه السلام:

۱- متعرض امام حسن علیه السلام نشود.
۲- در میان مردم طبق کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و خلفای شایسته  عمل نماید.
۳- بعد ار خود کسی را جانشین خود ننماید.
۴- مردم در هر کجای عالم باشند از قبیل: شام، عراق، حجاز و یمن از شر او در امان باشند.
۵- اصحاب علی بن ابیطالب و شیعیان آن حضرت بر جان و مال و زن و فرزند خود در امان  باشند.
۶- نسبت به امام حسن ، امام حسین و سایر اهل بیت و خویشان پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم حیله ورزی نکند در خلوت و جلوت ضرری به آنان نرساند  احدی از ایشان را در هیچ نقطه ای از نقاط زمین نترساند.
۷- به امیرالمومنین علی علیه السلام ناسزا نگوید و در قنوت نماز به آ ن حضرت توهین ننماید.  در حالی که این عمل را انجام می دادند.
اما معاویه لعنة الله علیه به هیچ کدام از شرایط صلح نامه عمل نکرد این صلح نامه فقط مقدار کمی از مظلومیت، غریبی و تنهایی امام حسن علیه السلام را برای ما مشخص می کند.
--------------------------------
جهت مطالعه بیشتر:
مشروح پیمان صلح را در کتاب «صلح الحسن» تالیف شیخ راضى آل یاسین (ط ۲، منشورات دارالکتب العراقیه فى الکاظمیه) ص ۲۵۹-۲۶۱ مطالعه فرمایید

Share