اعتراض وزارت خارجه نسبت به تغییر نام خیابان بوستان به «شهید آیت‌الله نمر»

خیابان شیخ نمر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ضیاءالصالحین، مجتبی شاکری عضو شورای شهر تهران با اشاره به اعتراض وزارت امور خارجه نسبت به تغییر نام خیابان مقابل سفارت عربستان، اظهار داشت: بعد از به شهادت رساندن آیت الله نمر و بنا به درخواست های مردم و شخصیت های حقیقی و حقوقی مبنی بر تغییر نام خیابان منتهی به سفارت عربستان، این موضوع به صورت طرح دوفوریتی در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.
وی ادامه داد: این موضوع باعث شد که وزارت امور خارجه این موضوع را برنتابد و نسبت به تغییر نام این خیابان به نام "شهید آیت الله نمر" واکنش نشان داده و اعتراض کند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: مردم به صورت خودجوش تابلوی آیت الله نمر را جایگزین خیابان بوستان کرده بودند، اما وزارت امور خارجه این موضوع را به صورت مکتوب از شهرداری تهران خواسته که نام خیابان بوستان را مجدداً جایگزین خیابان شهید آیت الله نمر کند.

khiyaban-e-shahid_nemer_01.jpgkhiyaban-e-shahid_nemer_02.jpgkhiyaban-e-shahid_nemer_03.jpgkhiyaban-e-shahid_nemer_04.jpgkhiyaban-e-shahid_nemer_05.jpgkhiyaban-e-shahid_nemer_06.jpg

منبع: تسنیم

Share