روزشمار انقلاب اسلامی: 12 بهمن 1357

روزشمار انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا 22 بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 را منتشر کنیم.
"امام  خمینی"(ره) پس از 14 سال دوری از وطن در میان استقبال پر شور و میلیونی مردم به ایران باز گشتند. روزنامه کیهان طول صف جمعیت استقبال کننده را 33 کیلومتر اعلام کرد.

در حالی که مراسم ورود حضرت" امام "به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد، نظامیان با یورش به این سازمان از ادامه پخش آن جلوگیری کردند. این امر چنان مردم را خشمگین کرد که برخی از آنها تلویزیون های خود را شکستند.
"امام  خمینی"(ره) پس از ورود به تهران از میان انبوه جمعیت استقبال کننده به سوی قطعه شهدا در بهشت  زهرا رفتند و در آنجا طی یک نطق تاریخی و مهم دیدگاه های خود را درباره شاه، دولت، مجلس ها، ارتش و برنامه های آینده در کشور اعلام فرمودند.
امام خمینی: سلطنت خلاف حقوق بشر است
 پیام نخست وزیر: آرامش را حفظ کنید 
تهران و شهرستان ها یکپارچه غرق در هیجان ورود امام  

roozshomar_enghelab_12bahman_001.jpg

منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران 

Share