ویژه نامه رویدادها و روزشمار انقلاب اسلامی (12 الی 22 بهمن 1357)

روزشمار انقلاب اسلامی
در این ویژه نامه  سعی شده تا رویدادها و روزشمار انقلاب اسلامی در 1357 از 12 تا 22 بهمن ماه گنجانده شود و امید است که مورد توجه کاربران عزیز قرار گرفته باشد

ویژه نامه رویدادها و روزشمار انقلاب اسلامی (12 الی 22 بهمن 1357)

انقلاب ما عظیم است و متکی به هیچ قدرتی نیست نه قدرت شرق و نه قدرت غرب، انقلاب هایی که در دنیا می شود به یکی از این دو ابرقدرت متکی است ولی انقلاب مردم ما انقلابی است متکی به خود مردم، پس مردم باید از پیامدهای انقلابشان گله نداشته باشند.

اکنون مسلمانان باید با دقت مسایل را بررسی کنند و انقلاب های غیراسلامی را به انقلاب اسلامی ایران مقایسه کنند، انقلاب اسلامی در عین حال که وارث یک کشور صد درصد وابسته و مخروبه و عقب رانده شده در تمام جهات بود ... . دشمنان ما باید بدانند که هیچ انقلابی در جهان همانند انقلاب اسلامی ما با ضایعه ای کم و ره آوردی عظیم همراه نبوده است و این نیست جز به برکت اسلام.

ویژه نامه رویدادها و روزشمار انقلاب اسلامی

در این ویژه نامه  سعی شده تا رویدادها و روزشمار انقلاب اسلامی در 1357 از 12 تا 22 بهمن ماه گنجانده شود و امید است که مورد توجه کاربران عزیز قرار گرفته باشد.

روزشمار انقلاب اسلامـی: 12 بهمن 1357
روزشمار انقلاب اسلامـی: 13بهمن 1357
روزشمار انقلاب اسلامـی: 14بهمن 1357
روزشمار انقلاب اسلامـی: 15بهمن 1357
روزشمار انقلاب اسلامـی: 16 بهمن 1357
روزشمار انقلاب اسلامـی: 17 بهمن 1357
روزشمار انقلاب اسلامـی: 18 بهمن 1357
روزشمار انقلاب اسلامـی: 19 بهمن 1357
روزشمار انقلاب اسلامی: 20 بهمن 1357
روزشمار انقلاب اسلامی: 21 بهمن 1357
روزشمار انقلاب اسلامی: 22 بهمن 1357

Share