ویژگی های انقلاب اسلامی ایران/بخش اول

آیت الله قرائتی؛
آیت الله قرائتی

بسم الله الرحمن الرحیم
«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»

بحث را عزیزان پای تلویزیون زمانی گوش می دهند که دهه فجر است. در دهه ی فجر دو تا پنج شنبه داریم که درسهایی از قرآن پخش می شود. من هم معلم قرآن می خواهم باشم. این نگاهی به انقلاب در سایه ی قرآن و امتیاز این انقلاب ما با سایر انقلاب ها، در دنیا انقلاب زیاد می شود. شده است و می شود و خواهد شد. اما انقلاب ما بزرگ ها در جریان هستند، برای بزرگ ها تذکر است و برای نسل نو هم توجه است. 
1- انقلاب بر پایه دین اسلام
پس موضوع بحث ما تفاوت انقلاب ایران با سایر انقلاب هاست. 1- براساس دین بود. انقلاب، انقلاب حزبی نبود. یک حزبی بر حزبی، انقلاب قبیله ای و نژادی نبود. سیاه پوست بر سفید پوست یا سفید پوست بر سیاه پوست، بر پایه ی دین بود. 2- رهبرش فقیه عادل بود. رهبرش یک فقیه مجتهد و عادل و بی هوس بود. این بی هوس بودن خیلی مهم است. 
در عراق یک نفر جانور گرگی به نام صدام پیدا شد. که به عدد هر حرفش یک نفر را کشت. «ص» صدام صدوقی، «د» دستغیب، «الف» اشرفی، «میم» مدنی. یعنی به عدد هر حرفش یک مجتهد را کشت. چرا؟ برای اینکه هوس کرد بگویند: قهرمان عرب صدام است. قهرمان قادسیه عرب است. در این شیوخ عرب می خواست قهرمان شود. مسأله ی مردم، مردمی بود.
3- انقلابش مردمی بود. بدون وابستگی به شرق و غرب بود. اینطور نبود که از شرق شوروی یا از غرب آمریکا کمک شود. اینها مهم است. وحدتی بی نظیر داشت. توجه به مستضعفین جهان داشت. ما در ایران خیابان آفریقا داریم، ولی خیابان آمریکا نداریم. توجه به نژاد سیاه داشت. وقتی لانه جاسوسی را گرفتند، به دستور امام یک سیاه پوست در آمریکایی ها بود. فرمود: این را آزاد کنید. این هم مجرم است، ولی چون به نژاد سیاه ظلم شده است، ما به این نژاد رحم می کنیم. مجرم است ولی آزادش کنید. اسلامش اسلام ناب بود نه اسلام تحجر، سعودی مسلمان است، تحجر، از حجر است. حجر یعنی سنگ. خشک، اسلام خشک...
می گویند: چهار تا فقیه بالاتر از اینها نیستند. باید حتماً از این چهار فقیه پیروی کنید. چه کسی گفته است؟ به چه دلیل؟ اگر دلیلی از قرآن دارید، روی چشم، دلیلی از پیغمبر داریم. «کتاب الله و سنتی» اما وقتی نه در روایات داریم، نه حدیث معتبری هست. نه قرآن هست بگوییم: نه، هرکسی باید در یکی از این چهار فرق باشد. یا شافعی باشد. یا حنبلی باشد، یا مالکی باشد یا حنفی. حالا اگر کسی غیر از این چهار تا دین دیگری داشت، اهل بیت را باید رد کنیم؟ کشورهای دیگر دین رسمی را چهار فرقه می گویند. جعفری را حذف کردند. حال آنکه اهل بیت قرن اول بودند. حضرت علی و حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین(ع) قرن اول هجری بودند. این چهار آیت الله شما قرن دوم از مادر متولد شدند. یعنی تولد ابوحنیفه، مالکی و شافعی، چهار تا فقها، قرن دوم هجری از مادر متولد شدند. ما قرن اول بودیم. یک آیه ای را ایرانی ها حفظ هستید. غیر ایرانی ها هم خیلی ها حفظ هستند. «وَ السَّابِقُونَ‏ السَّابِقُونَ‏، أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» (واقعه/10 و 11) ما یک قرن جلوتر هستیم. به چه دلیل باید امام صادق حذف شود ابوبریره شود. ابوبریره دارید یعنی باید امام صادق حذف شود؟ چه کسی گفت: فقیه چهار تا هستند. چه کسی گفت: غیر اینها نباشد؟ تازه اهل بیت شهید شدند. آیت الله های شما یکی هم شهید نشد. قرآن می گوید: «وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِینَ‏ عَلَى الْقاعِدِین‏» (نساء/95) شهید که مقامش برتر از غیر شهید است. تازه اهل بیت معصوم هستند. قرآن در مورد اهل بیت می گوید: «وَ یطَهِّرَكُمْ‏ تَطْهِیراً» (احزاب/33) در مورد آنها هیچکس نگفته «یطهرکم» برای ابوحنیفه است یا شافعی است. چهار تا فقیه هستند، می خواهید پیروی کنید بسم الله! ما حرفی نداریم. ولی شما هم نباید حرف داشته باشید...
یک کسی طرفدار ... با شیعه اینطور برخورد شود. چه کسی گفت: آل سعود حکومت کند؟ آیا آل سعود با سوادترین مردم است؟ باتقوا ترین است؟ شجاع ترین هستند؟ سابقه ای دارند؟ چه کمالی آل سعود دارد که باید حکومت کند؟ ما خودمان هم اینطور بودیم. چه کمالی رضاشاه داشت که باید حاکم بر ایران باشد؟ پهلوی، دلیل چیست؟ بگویید: این یک اختراعی، ابتکاری، یک جهشی، پرشی، یک کاری کرده است. اینها، یک کسی می گوید: من باید شاه بشوم. بعد از من هم باید پسر من شاه شود. پسر من هم باید پسرش شاه شود. این خاندان آل سعود یا خاندان پهلوی، فرق ندارد ایران و عراق ندارد، ایران و عرب و عجم ندارد. دلیل اینکه اینها باید حکومت کنند چیست؟ الآن با هرکس مصاحبه کنند می گویند: به چه دلیل؟ می گوید: من امام خمینی را مجتهد می دانم. باقی ها مجتهد نیستند. عادلش می دانند. شجاعش می دانند. 
2- اسلام ناب، نه اسلام روشن فکری
اسلام ناب نه اسلام روشن فکری که آدم های روشنفکر می گویند: جا به جا هم شد طوری نیست.
در سال چهار ماه جنگ حرام است. سه تا پشت سر هم است. ذی القعده، ذی الحجه، محرم، این سه ماه جنگ ممنوع است. یکی هم جداست ماه رجب است. وقتی جنگ می شد داغ می شدند به این چهار ماه می رسیدند. می گفتند: ما حالا فعلاً تنورمان داغ است. بگذارید بجنگیم عوض این یک ماه که گفتند: حرام است، یک ماه دیگر را حرام می کنیم. «إِنَّمَا النَّسى‏ءُ زِیادَهٌ فِى الْكُفْرِ» (توبه/ 37) نسی یعنی نسیه، نسیه یعنی پولش را بعداً می دهم. یعنی باشد بعداً می جنگیم. یک ماه دیگر، جابه جا می کنند. اسلام روشنفکر یعنی جا به جا می کنند. غرض این است. ما که مالیات می دهیم دیگر برای چه خمس بدهیم؟ مالیات برای خودت می دهی. مالیات می دهی برای اینکه درون خانه قفل داری، بیرون خانه هم پلیس باشد. درون خانه باغچه داری، بیرون خانه هم پارک باشد. در خانه چهار تا قرص آکسار آسپرین داری، بیرون خانه هم درمانگاه باشد. درون خانه را موزاییک کردی، بیرون خانه هم آسفالت باشد. درون خانه لامپ است، درون خیابان هم لامپ باشد. به دولت پول می دهیم که دولت بیرون خانه مرا پارک درست کن. بیمارستان درست کن. درمانگاه درست کن. جاده درست کن. پل درست کن. به دولت پول می دهی مشکلات تو را حل کند. اما خمس، به مرجع پول نمی دهی بگویی: آقا، آیت الله فلان من مقلد شما هستم. این پول را بگیر و کوچه مرا آسفالت کن. می گویی: این پول را بگیر و خرج دین کن. فرق می کند بگویند: خرج من کن تا خرج دین کن. بعد گیرنده ی خمس باید عادل باشد. گیرنده ی مالیات عادل نیست. لازم نیست عادل باشد. مصرف خمس معلوم است. گیرنده اش معلوم است. نیتش معلوم است. فقط باید برای خدا باشد. حتی بعضی از علما می گویند: اگر سیدی را دیدی و دلت سوخت، خمسش دادی حساب نیست. آن را برای سوز دلت دادی نه برای رضای خدا، یعنی حتی، مثل کسی که می خواهد وضو بگیرد، آب سرد است، می گوید: های های های... تو برای های های وضو می گیری. باید برای خدا وضو بگیری. نه اینکه چون از آب خوشت آمده وضو بگیری.
غسل می خواهی بکنی زیر دوش آب داغ در زمستان می روی. آب داغ می ریزد روی سرت هی می گویی: های های های! غسلت باطل است. تو برای های های غسل می کنی. بعضی ها نظرشان این است. اسلام روشنفکری می گوید: چه فرقی می کند. چرا پولم را به آقا بدهم؟ خودم فقیرها را می شناسم، خودم می دهم. پولی که خودت به فقیر دادی، فقیر باید تا آخر عمر به تو سلام کند. سلام علیکم حاج آقا خدا سایه ات را از سر ما کم نکند. بله قربان گو مردم را بار می آوری. تو هم نفس داری، هوس داری.

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.