قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.(1312 ش)

19 اسفند
دانشسرای عالی و مقدماتی

به موجب این قانون دولت موظف شد از اول فروردین ماه لااقل تا مدت 5 سال 25 باب دارالمعلمین و دارالمعلمات مقدماتی و یك دارالمعلمین عالی در تهران و شهرستانها تأسیس و دائر نماید. تحصیل در این مدارس مجّانی و شبانه روزی خواهد بود و فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی با سمت دبیر در دبیرستانها تدریس خواهند نمود و فارغ التحصیلان دارالمعلمین مقدماتی معلم مدارس ابتدایی می شوند. دوره دارالمعلمین عالی سه سال با دیپلم كامل متوسطه و دوره دارالمعلمین مقدماتی دو سال با دارا بودن سیلك اوّل متوسطه است

 

Share