تولد "ابن شعار" اديب و مورخ عرب(۶۵۴ ق)

۱۱ جمادی الثانی
ابن شعار؛ اديب و مورخ مسلمان

ابن شعار در موصل در عراق به دنيا آمد و بعد از اتمام تحصيلات، به مقام ديواني دست يافت. اين اديب گرانقدر براي گردآوری شرح حال ادبا و شعرای معاصرش، پنجاه سال از عمر خود را در سفر گذراند كه حاصل اين تلاش، نگارش كتاب "عقود الجمان" بود.

Share