مرگ "كُنْسْتانْتين چرنينْكو" رهبر پيشين اتحاد جماهير شوروي سابق (1985م)

10 مارس
كُنْسْتانْتين چرنينْكو konstantin_chernenko

كُنْسْتانْتین چرنینكو رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق در 24 سپتامبر 1911م در خانواده ای بی بضاعت در روستایى در سیبری به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات خود، در 18 سالگی مسئول سازمان جوانان حزب كمونیست شوروی سابق شد و دو سال بعد به عضویت این حزب درآمد. وی مدت 20 سال از اعضای برجسته دفتر سیاسی حزب كمونیست شوروی بود و بعدها به دبیر كلی آن رسید. از چرنینْكو به عنوان مردی اسرارآمیز و خجول كه به افكار و عقاید بِرِژْنِف سخت پای بند بود، یاد می شود. وی هم چنین میخائیل گورباچف كه مسئولیت نظارت بر امور كشاورزی شوروی را برعهده داشت تا رتبه دومین مقام این كشور ارتقاء داد و دست یابی وی را به عالی ترین مقام در اتحاد جماهیر شوروی را ممكن نمود. چرنینكو در تمام طول دوران زمام داری بِرژنِف در تمامی كنفرانس های بین المللی نزدیك ترین همراه او بود و به همین سببْ محافل غرب وی سایه بِرژنِف نامیده بودند. چرنینكو پس از مرگ بِرِژْنِف و آندروپُوف به ریاست شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی منصوب گردید و پس از 13 ماه زمام داری در 10 مارس 1985م در 74 سالگی درگذشت. پس از مرگ چرنینكو، میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق به جانشینی او انتخاب شد.

Share