حضرت معصومه سلام الله علیها فاطمه دوم

موضوع: 
حضرت معصومه سلام الله علیها

حضرت معصومه (س) فاطمه دوم
مشخصات کتاب:
سرشناسه
: محمدی اشتهاردی محمد، 1323-
عنوان و نام پدیدآور : حضرت معصومه (س) فاطمه دوم پیشینه قم حوزه علمیه زندگی حضرت معصومه (س ، جمکران و امام زادگان نوشته محمدمهدی اشتهاردی 
مشخصات نشر : قم اخلاق 1380. 
مشخصات ظاهری : [302] ص : مصور.
شابک : 13000 ریال قیمت شومیز 9649279210 ؛ 1800 ریال قیمت زرکوب
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : چاپ دوم 1384.
یادداشت : عنوان روی جلد: حضرت معصومه س فاطمه دوم با شرحی پیرامون قم حوزه علمیه قم مسجد جمکران و امامزادگان قم 
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس 
عنوان روی جلد : حضرت معصومه س فاطمه دوم با شرحی پیرامون قم حوزه علمیه قم مسجد جمکران و امامزادگان قم 
موضوع : معصومه بنت موسی س ، 183؟ - 201؟ق -- سرگذشتنامه 
موضوع : قم -- تاریخ.
موضوع : حوزه علمیه قم.
موضوع : قم -- امامزاده ها.
موضوع : قم -- سرگذشتنامه.
رده بندی کنگره : DSR2113/م77 م 3 1380
رده بندی دیویی : 955/1282
شماره کتابشناسی ملی : م 82-6727
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیش سخن؛ احترام به مقدسات مذهبی؛ کتاب حاضر و وجه نام گزاری آن؛ فصل اول؛ فصل دوم؛ فصل سوم

Share