درگذشت "بارع بغدادی" اديب و شاعر مشهور عرب(۵۲۴ ق)

۱۷ جمادی الثانی
بارع بغدادی

ابوعبداللَّه، حسین بن محمد بن عبدالوهاب معروف به بارع بغدادی، ادیبِ مشهور، نحوی، لغوی، قاری و فاضل شهیر عرب در سال ۴۴۳ ق در بغداد به دنیا آمد. او در علم نحو و لغت از علمای برجسته ی دوران به شمار می رفت و تنها اثر به جای مانده از او، دیوان اشعار اوست. بارع در آخر عمرِ ۸۱ ساله ی خود، نابینا شد.

 

Share