مراسم افتتاح دومین دوره مجلس سنا و هجدمین دوره مجلس شورای ملی بامداد امروز انجام گرفت.(۱۳۳۲ ش)

۲۷ اسفند
مجلس سنای ایران

شاه در نطق افتتاحیه اشاره به استفاده از منابع ثروت کشور و واگذاری کارهای عمومی به مردم نمود. نمایندگان تهران در مجلس شورای ملی به شرح زیر انتخاب شدند: سیدابوالحسن حائری زاده، فتح الله فرود، دکتر شمس الدین جزایری، جعفر بهبهانی، رضا کی‌نژاد، دکتر موسی عمید، احمد اخوان کاشانیان، محمدرضا خرازی، دکتر محمد شاهکار، محمد درخشش و دکتر حسن افشار

 

Share