از دامن زن، مرد به معراج می رود

جایگاه زن در اسلام

تا بحال چند بار شنیده اید از دامن زن مرد به معراج می رود، اگر چه عظمت گوینده این کلام، بزرگی و معنای عمیق این کلام را نشان می دهد؛ اما کمی تفکر در معنای این جمله چند کلمه ای، نشانگر عظمت گوینده کلام هم خواهد بود و اصولاً از انسان های بزرگ انتظار می رود که با چند کلام ساده که ما هر روز می شنویم، معنایی چنین عمیق را برسانند .کسانی می توانند چنین ژرف و عمیق در باره موضوعی صحبت کنند که خود آن را به خوبی بشناسند. برای زنان همین بس که شخصیتی بزرگ مانند امام خمینی(ره) درباره آنان چنین تعبیربلندی دارد، این کلام از انسان جامع و کامل صادر شده است. پس بایسته است که عموم انسان ها از زن و مرد در این جمله دوباره غور کنند. مردان به جهت شناخت ریحانه بهشتی که به امانت از جانب خداوند در اختیارشان قرار گرفته است و زنان به جهت شناخت آسمانی و روحانی شان. به این جهت که شناخت جنبه های ناشناخته این کلام آنها را وا می دارد تا حقیقت وجودشان را بشناسند و آن چنان رفتار کنند که شایسته شان و مقام آنهاست.

به این جهت خداوند برای آنها نمونه ای از آسمانی فرستاد تا برای مدتی کوتاه در زمین زندگی کند و به همه نشان دهد زن بودن شایسته چنین مقامی است: مقامی که پیامبر بزرگوار اسلام را وامی دارد که بر دستان او بوسه زند، زمانی که عرب از شرم دختردار شدن کبود می شد، شأنی که پدر را وامی داشت تا با افتخار بگوید از او بوی بهشت می شنود، زمانی که عرب دخترانش را زنده بگور می کرد، محبت و علاقه ای که رسول خدا را وامی داشت تا آخرین نفری باشد که با او وداع می کند و اولین فردی که بعد از سفر به دیدارش بشتابد، در حالی که عرب برای زن قدر و قیمتی نمی شناخت. همین بانوی بزرگوار در مقام همسری، آنچنان وظایفش را انجام داد که شوهر والا مقامش، امیر مومنان برای فرار از غم ها به دیدن چهره پر مهر فاطمه اش پناه می برد. بانوی دو عالم در مقام مادری فرزندانی را در همان مدت کوتاه عمرش پرورید که تداوم اسلام راستین در گرو عملکرد شجاعانه شان بود، و از دامنش معصومین(ع)به معراج رسیدند.

معرفی چنین الگویی نه تنها به این جهت است که فاطمه(س) دختر پیامبر اسلام(ص) است، بلکه این شانیت به جهت مقام و رتبه ای است که خود این بانو در جهت بدست آوردن آن، کوشیده اند. اگر چه این افتخار نصیب زن مسلمان است که چنین الگویی را در اختیار داشته باشد و البته به همین نسبت مسئولیت او هم در قبال داشتن چنین نعمتی بیشتر خواهد بود؛ اما ایشان الگویی است برای همه زنان در همه اعصار ... پاکی، قداست، بزرگواری، علو طبع، حیا، وقار... و انجام وظایف همسری و مادری تنهامربوط به زن مسلمان نیست، بلکه هر زن آزاده و بلکه هر مرد جویای کمال می تواند الگویش را در وجود حضرت زهرا(س) بیابد.

نگاه محدود و سطحی به مقام زن با چنین مسئولیت سنگینی نه تنها به شأن و شخصیت خود زن لطمه می زند بلکه سرچشمه بروز انحراف در یک نسل خواهد شد. حضور زنان در محیط خانواده دارای چنان اثری شگرف و عظیم است که امروزه همه بزرگان علم رفتار و تربیت بر آن اذعان دارند.تبدیل زنان به موجودی مصرف گرا و خودنما، سرآغاز انحراف در نسل های اینده خواهد شد. فراموش کردن شان و جایگاه زن بودن، همسری و مادری، فراموش کردن دستی است که با تکان دادن گهواره کودک جهانی را متحول خواهد کرد.

الجنه تحت اقدام الامهات، بیش از این چه می توان گفت!! بهشت زیر پای مادران آسمانی است. هم بهشت زمین با پرورش فرزندان صالح و هم بهشت آسمانی به جهت پاداشی برای مارتهایی که برای این مقصود متحمل شده اند و کدام مردی است که دامان پر مهر مادرش را فرموش کرده باشد و دست نوازشی که در هنگام سختی ها بر قلب او آرامش می بخشد و دعای خیری که باعث موفقیت او شده باشد.

همه ما مدیون مادرانمان هستیم. همه ما از مادرانی زاده شده ایم که برای به ثمر رسیدن ما رنج بسیار برده اند. به جهت این محبت عظیم است که خداوند برای نشان دادن محبت فراوانش به بنده اش، مهر مادر را مثال می زند.

بهترین هدیه برای هر مادری دیدن به ثمر نشستن فرزندانی است که برای پرورش آن ها از سرمایه عمرش گذشت کرده است.فراموش نکینم شب هایی را که ما خواب بودیم و او در کنارمان بیدار...

فراموش نکنیم که با ما خندید، با ما گریست و خود را فراموش کرد تا امروز من و تو به یاد داشته باشیم که زندگی در دستان قدرتمندش می طپد.

 

منبع:  امید انقلاب، تیر۱۳۸۷ - شماره ۳۹۱.

Share