تنظيم ماه های هجری بر اساس تاريخ خورشيدی در ايران (1314 هجری شمسی)

1 فروردین
گاه شمار یا تقویم,تغییر تقویم شاهنشاهی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

هجرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله و سلم)، از مكه به مدینه كه برابر با سال 622 میلادی است، مبدأ سال قمری می باشد. سال قمری تا سنه 1344 هجری قمری، مبنای تاریخ رسمی كشور ایران بود. در آن سال كه بر حسب تاریخ، 1304 سالِ شمسی از هجرت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) می گذشت، تاریخ خورشیدی برای امور دولتی انتخاب شد و به موجب قانون، رسمیت یافت. به موجب این قانون كه از تصویب مجلس شورای ملی گذشت، ادارات دولتی، مؤسسات اداری، اقتصادی و... موظف شدند كه از ماه های شمسی یا خورشیدی استفاده كنند. اما پس از گذشت ده سال، در سال 1314، در راستای سیاست اسلام زدایی رضاشاه پهلوی، تاریخ رسمی كشور فقط بر ماه های شمسی تنظیم گردید و استفاده از ماه های قمری، ممنوع اعلام شد.

Share