آغاز عمليات بزرگ فتح المبين، در منطقه دزفول (1361 ش)

2 فروردین
عمليات بزرگ فتح المبين

این عملیات كه با مراجعه به قرآن كریم، فتح المبین نامگذاری شده بود، در چهار مرحله، از دوم تا دهم فروردین 1361 صورت گرفت. رزمندگان اسلام در عملیات فتح المبین در جبهه جنوب و غرب دزفول و شوش با دشمن درگیر شده و نتایج ذیل را به دست آوردند:
تلفات نیروی انسانی دشمن: 15 هزار نفر اسیر و 25 هزار نفر كشته و زخمی؛ آزادسازی قریب به 2400 كیلومتر مربع از خاك جمهوری اسلامی شامل مراكزی چون سایت و رادار دزفول، جاده مهم دزفول - دهلران؛ رهایی یافتن از زیر دید و توپخانه دشمن در شهرهای شوش، دزفول و اندیمشك و پایگاه شكاری دزفول و... .
تجهیزات و امكانات: تانك و نفربر: 360 دستگاه انهدامی و 320 دستگاه اغتنامی، هواپیما: 18 فروند انهدامی، خودرو: 300 دستگاه انهدامی و 500 دستگاه اغتنامی، توپخانه: 50 قبضه انهدامی و 165 قبضه اغتنامی.

Share