فضائل ماه رجب

تصویر پروفایل

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : رجب ماه استغفار امت من است، پس در این ماه طلب آمرزش کنید که خداوند آمرزنده و مهربان است پس بسیار بگوئید استغفر الله و اسئله التوبة. (مفاتیح الجنان، ص 220)

سید بن طاووس در کتاب معروف خود، اقبال الاعمال، از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت کرده که آن حضرت فرموده اند هر که در ماه رجب یک روز روزه بدارد و چهار رکعت نماز گزارد و دررکعت اول صد مرتبه آیة الکرسی و در رکعت دوم دویست مرتبه قل هو الله احد، مرگش فرا نخواهد رسید تا آن که جای خود را در بهشت مشاهده کند و یا برایش این جایگاه رفیع را ببینند. (مفاتیح الجنان، ص ۲۴)

فضائل و اعمال ماه رجب  :
در فضیلت ماه رجب

 

Share