آواتار/ واى بر هر عیبجوىِ هرزه زبان

وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَه لُمَزَه

«وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَه لُمَزَه» واى بر هر عیبجوىِ هرزه زبان (مسخره کننده).

روش های رفتاری، سفیر شخصیت انسانی اند. به تعبیری، «از کوزه همان برون تراود که در اوست.» این تعبیر برگرفته از آیه «قُلْ کلٌّ یعْمَلُ عَلَی شَاکلَتِهِ» است که در محاوره نیز بسیار به کار گرفته می شود. تمسخر ، یکی از رفتارهاست که گاهی به بهانه شوخی کردن و خنداندن یک جمع با حرمت شکنی فرد مسخره شونده همراه می شود و خنده ای است که خُرد شدن را با خود به همراه دارد. ازاین رو، در اسلام به شکل های گوناگون از آن منع شده است. امام هادی علیه السلام نیز به صراحت این رفتار ناپسند را نکوهش می کند: «الهُزءُ فُکاهَةُ السُّفَهاءِ، وصِناعَةُ الجُهّالِ؛ مسخره کردن، شوخی ابلهان و کار نادانان است». (سوره مبارکه همزه، آیه ۱)

توضیحات کامل در:

برداشت هایی روان شناختی از سخنان امام هادی علیه السلام

 

Share