نرم افزار/ گوشه ای از فعالیت های شیعیان امام رضا و امام جواد(علیهما السلام) در قم

موضوع: 
فعالیت های شیعیان امام رضا و امام جواد(علیهما السلام) در قم

مشخصات کتاب:
شماره کتابشناسی ملی : ایران۷۲-۵۰۱۳
سرشناسه : احمدی، عبدالهادی
عنوان و نام پدیدآور : گوشه ای از فعالیتهای شیعیان امام رضا و امام جواد علیهماالسلام در قم/ احمدی، عبدالهادی
منشا مقاله : ، مشکوه، ش ۳۸، (بهار ۱۳۷۲): ص ۱۵۵ - ۱۴۱.
توصیفگر : تاریخ اسلام
توصیفگر : تاریخ
توصیفگر : قم
توصیفگر : علی بن موسی الرضا (ع)، امام هشتم
توصیفگر : محمدبن علی (ع)، امام نهم 
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ زکریا بن آدم بن عبدالله بن سعد اشعری قمی؛ قم و سیاستهای مأمون؛ اختلاف میمون و مسافر؛ قیام مردم قم؛ پاورقی

Share