تولّد (امیرخسرو دهلوی) شاعر پارسی ‏گو (۶۳۱ ش)

۵ فروردین
خواجه ابوالحسن امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی شاعر پرآوازه پارسی گوی هندی، در سال ۶۵۱ ق در شمال غربی هند به دنیا آمد و از جوانی، استعداد خود را در زمینه شعر نشان داد. امیرخسرو علاوه بر تسلط بر ادبیات و موسیقی ایرانی و هندی، با زبان های عربی و تركی نیز آشنا بود. اطلاعات وسیع و مهارت او باعث شد تا در زمره پركارترین شاعران ادب فارسی به شمار آید. از امیرخسرو دهلوی، آثار متعددی به یادگار مانده كه هشت مثنوی و پنج دفتر شعر از آن جمله است. دهلوی در این مثنوی ها، شدیداً تحت تأثیر نظامی، شاعر شهیر ایرانی بوده است. وی به حق، بزرگ ترین شاعر پارسی گوی هند و صاحب قریحه و اشعار بسیار است.

Share