نرم افزار/ دیوان امام علی علیه السلام: اشعاری منسوب به امام علی علیه السلام

موضوع: 
نرم افزار/ دیوان امام علی علیه السلام

دیوان امام علی علیه السلام: اشعاری که منسوب به امام علی علیه السلام است
مشخصات کتاب:
سرشناسه : علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - ق 40
عنوان قراردادی : [دیوان]
عنوان و نام پدیدآور : دیوان امام علی علیه السلام: اشعاری که منسوب به امام علی علیه السلام است/ ترجمه مصطفی زمانی؛ شعر فارسی [و شرح] حسین میبدی
مشخصات نشر : قم: پیام اسلام، 1369.
مشخصات ظاهری : ص 509
فروست : (فرهنگ اسلام 38)
شابک : بها:2000ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : عربی - فارسی
یادداشت : افست از روی چاپ بمبئی: 1310 ه. ق
یادداشت : عنوان روی جلد: دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع).
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان روی جلد : دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع).
موضوع : شعر عربی -- قرن 1ق. -- ترجمه شده به فارسی
موضوع : شعر فارسی -- قرن 14 -- ترجمه شده از عربی
شناسه افزوده : زمانی، مصطفی، 1369 - 1313، مترجم
شناسه افزوده : میبدی، حسین بن معین الدین، - 911ق. شارح
رده بندی کنگره : PJ7701/ع 8د9027 1369
رده بندی دیویی : 892/712
شماره کتابشناسی ملی : م 69-954
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ ارزش علم؛ پرهیز از رفاقت با غافلان؛ دوستان بی وفا؛ شکوه از زنان بی وفا؛ دنبال رزق رفتن؛ ثروت کمتر جمع کن؛ مردگان زندگان؛ دنیا، عروس هر جائی؛ دوستی دنیا پشیمانی دارد؛ پرهیز از دنیا؛ علی علیه السلام کوه استقامت؛ روزهای مناسب برای آغاز کارها؛ گفتگوی امام علیه السلام با خدا؛ مصیبت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم؛ شجاعت امام علیه السلام؛ اندرز به امام حسین علیه السلام؛ آماده ساختن امام حسین علیه السلام برای شهادت؛ اندرز امام علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام؛ اندرز به امام حسن علیه السلام؛ اضطراب ممنوع؛ شایستگی صابران؛ پیروزی در قله سختی؛ نزد پست فطرتان اظهار عجز مکن؛ روش من در برابر مشکلات؛ سخاوت داشته باش؛ پوشاننده عیب؛ بدترین همنشین؛ رزق با زرنگی بدست نمی آید؛ عقل سعادت آفرین است؛ یتیم حقیقی؛ امر به تحصیل و تربیت؛ پرهیز از خودخواهی؛ تحسین از کم گوئی؛ پرهیز از اهانت؛ حوصله در برابر نادان؛ امر به چشم پوشی از بدرفتاری؛ شکایت از دوستان منافق؛ دوست حقیقی کمیاب است؛ گفتگو با خدا؛ مناجات با خدا؛ دوستی دور و نزدیک؛ برنامه ناخن گرفتن؛ آمادگی برای مرگ؛ دنیا غمخانه است.؛ گناه و مرگ؛ پرهیز از حرص؛ دست از کودکی بردار؛ دنیا خواب است و خیال؛ زمان، جدائی افکن است؛ تأسف از جدائی دوستان؛ روش مرد با تجربه در برابر مشکلات؛ در سوگ زهرا علیها السلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم؛ پاسخ از زبان فاطمه علیها السلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم؛ مرثیه به هنگام زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم؛ سرزنش ولید بن مغیره؛ سرزنش از ابی لهب؛ رجز امام علیه السلام در جنگ بدر؛ رجز ابی سعید بن ابی طلحه در احد؛ پاسخ جالب امام علیه السلام به شعر ابی سعید؛ سخن امام علیه السلام با محاصره کنندگان مدینه؛ رجز امام علیه السلام در جنگ خیبر؛ رجز مرحب در جنگ خیبر؛ پاسخ امام علیه السلام به مرحب؛ خطاب امام علیه السلام به خیبریان و یاسر؛ خطاب امام علیه السلام به عنتر بن صامت و خیبریان؛ خطاب امام علیه السلام به ربیع بن ابی الحقیق خیبری؛ خطاب امام علیه السلام به تمام خیبریان؛ رجز مره بن مروان دارمی در خیبر؛ پاسخ امام علیه السلام به مره بن مروان؛ خطاب به معاویه در جنگ صفین؛ تعریض امام علیه السلام به معاویه؛ خطاب امام علیه السلام به حریث مولای (1) معاویه؛ پاسخ امام علیه السلام به یکی از دشمنان در صفین؛ خطاب امام علیه السلام به حریث بن صباح در صفین؛ خطاب امام علیه السلام به معاویه در لیله الهریر؛ ستایش امام علیه السلام از اصحاب خود؛ ستایش امام علیه السلام از سربازان خود؛ ستایش از چند طائفه عرب؛ سؤال امام علیه السلام از عثمان؛ توجه به فنای دنیا؛ دنیا خانه عنکبوت است؛ روزگار عوض می شود؛ توجه به آخرت؛ توجه به قناعت؛ پرهیز از درخواست؛ پرهیز از حرص؛ مبارزه با هوای نفس؛ صبر در حوادث؛ کم گوئی و بجاگوئی؛ نام و اخلاق نیک؛ در سوک خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم؛ اجازه جنگ از محمد صلی الله علیه و آله و سلم؛ تهدید دشمن؛ پند به اصحاب خود در صفین؛ تاریخ پیروزی؛ گاهی باید نادان بود؛ گفتگو با فاطمه علیها السلام موقع حرکت برای جنگ؛ شکایت از دوستان دورو؛ با چه کسی دوستی کنیم؟؛ سفارش به ملایمت؛ اسرارت را حفظ کن؛ پرهیز از بیهوده گوئی؛ داستان لَیلَهُ الهِرّیر؛ رستگاری در سایه ازدواج؛ اندرز به امام حسین علیه السلام؛ کسب فضیلت با زحمت زیاد؛ خواست خدا شرط هر کار است؛ خدا آنچه صلاح بداند رزق میدهد؛ انسان کامل کمیاب است؛ پرهیز از منافق؛ سه شرط برای دوست؛ دوست دشمن ما، دشمن است؛ دوستی باید دوام داشته باشد؛ دوست واقعی؛ قناعت؛ برای همیشه در دنیا نمی مانی؛ بهره گیری از فرصت ها؛ پس از مرگ تبعیض نیست؛ دنیا را گذاشتند و رفتند؛ آمادگی برای مرگ؛ جوانی ام گذشت؛ آرزوی مرگ امام علیه السلام؛ تولد و مرگ همراه اند؛ درد دل با فاطمه علیهاالسلام؛ سفارش امام علیه السلام درباره اسیر؛ پاسخ حضرت زهرا علیها السلام به امام علی علیه السلام؛ رجز امام علیه السلام موقع بنای مسجد مدینه؛ اقرار امام علیه السلام به اسلام؛ رجز امام علیه السلام در جنگ احد پس از قتل زید بن طلحه؛ سخن با هند همسر ابوسفیان؛ داستان جنگ احد؛ عذر خواهی از قتل خویشاوندان؛ سخن با سید بن سلمه ی مخزومی؛ افتخار به خویشاوندی با محمد صلی الله علیه و آله و سلم؛ شکایت از یاغیان جمل؛ سخن با محمد بن حنیفه در جنگ جمل؛ کنایه به قاتل خود ابن ملجم مرادی؛ توبیخ ابن ملجم؛ رجز امام علیه السلام در راه مسجد کوفه؛ سختی ها را باید تحمل کرد؛ گفتگو با خدا؛ حقیقت انسانی؛ ستایش از علم و تقبیح جهل؛ توضیح صفای باطن علی علیه السلام؛ زنده نمایان؛ حیوان انسان نما؛ تحصیل علم و دانش؛ رسیدن به هدف زحمت دارد؛ سخن امام علیه السلام به اشعث بن قیس در صفین؛ صبر و تحمل؛ سختی و آسایش همراه اند؛ صفای دنیا همراه کدورت است؛ از قدرت خدا مأیوس مباش؛ نه آسایش دوام دارد و نه سختی؛ دنیای نیش و نوش؛ آموزش دریادلی بخود؛ حوادث را آسان بگیریم؛ از مرگ نمی توان فرار کرد.؛ رزق در دست خداست؛ رزق با زرنگی بدست نمی آید؛ دنیای رنگارنگ؛ شادی برای هیچکس دوام ندارد؛ سود و زیان دنیا؛ گلایه از دنیا؛ آرزوی دراز؛ به روزگار اعتماد مکن؛ روزگار بد نشده مردم بد شده اند؛ مردم چهار دسته اند؛ ثروت عیب را می پوشاند؛ ثروت وسیله گناه است؛ نکوهش از لذت ها؛ ننگ در چیست؟؛ اظهار تأسّف از مرگ شخصیت ها؛ غم به کمال منتهی می گردد؛ سختی صبر را می افزاید؛ نتیجه ی اخلاقی؛ دوست حقیقی بیاب؛ فرد باید خیر داشته باشد؛ سخن با زنی که به آنحضرت بد می گفت؛ ستایش از قناعت؛ آزادی و آزادگی؛ سرمایه قیامت؛ ناله علی علیه السلام برای یتیم؛ اعلام خطر موی سفید؛ در سوک محمد صلی الله علیه و آله و سلم؛ صبر در مصیبت ها؛ خوابیدن به جای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؛ سخن با اُسامهِ بن زید اَعوَر؛ پاسخ اسامه به امام علیه السلام؛ خطاب امام علیه السلام به مرحب بن شاس؛ پاسخ مرحب بن شاس به امام علیه السلام؛ پاسخ امام علیه السلام به پاسخ مرحب خیبری؛ رجز یاسر خیبری؛ پاسخ امام علیه السلام به رجز یاسر؛ پاسخ امام علیه السلام به رجز یاسر؛ رجز عنتر در خیبر؛ پاسخ امام علیه السلام به رجز عنتر؛ کسانی که امام علیه السلام را خدا می دانستند سوزانید؛ ستایش از اهل بیت علیهم السلام؛ ابراز شجاعت و قدرت؛ چشم پوشی کردن امام علیه السلام از اعمال بعضی از مردم؛ شکایت از بیعت شکنان؛ اظهار ناراحتی از قتل طلحه و زبیر؛ گلایه از وضع خلافت خود؛ سخن به عمروبن عاص در جنگ صفین؛ اظهار ناراحتی از قتل احمر غلام عثمان به قصاص غلام خود کیسان؛ سخن امام علیه السلام با یاران خود در صفین؛ امام علیه السلام خود را به صفین معرفی میکند و معاویه را می طلبد؛ گلایه از حیله عمرو بن عاص به ابوموسی اشعری؛ رجز عمروبن عبدود در جنگ خندق؛ پاسخ امام علیه السلام به عمروبن عبدود؛ نصیحت به امام حسن علیه السلام؛ مشکل حل می گردد؛ غربت امام علی علیه السلام؛ مرگ میرسد زاد نجات از عذاب را ذخیره کن؛ سلام بر مردم قبرستان؛ اظهار شجاعت در جنگ بدر؛ شمشیر و خنجر در جنگ عطر علی علیه السلام است؛ در جنگ احد امام علیه السلام اسامه بن زید را می ترساند؛ داستان زندان بصره؛ نه برَنج نه برنجان؛ پیام امام علیه السلام به عمرو بن عاص (در جنگ صفین)؛ جواب عمرو بن عاص به امام علیه السلام؛ تشویق به انفاق؛ رسیدن به هدف کمک الهی می خواهد؛ سرزنش مخالفان خود؛ پیام معاویه برای امام علیه السلام؛ پاسخ امام علیه السلام به معاویه؛ عمروبن عاص معاویه را برای جنگ امام علیه السلام تحریک می کند؛ جواب معاویه به عمروبن عاص؛ تشویق به اعتدال؛ از غضب بپرهیز؛ خوابی که بهتر از بیداری است؛ به اراذل احسان مکنید؛ در دوستی و دشمنی معتدل باش؛ دوست واقعی؛ مردم بی وفا هستند، بخدا تکیه کن؛ درد را باید ریشه کن کرد، سازش نتیجه ندارد؛ علامت سخاوتمند و بزرگوار؛ از حرص به مال پرهیز کن؛ سرانجام دنیا؛ اندرز از حوادث؛ پرهیز از گناهان کوچک؛ امید به رحمت خدا؛ ستایش خدا؛ مناجات امام علیه السلام با خدا؛ قناعت و پرهیزکاری؛ نصیحت ابوطالب به امام علیه السلام؛ پاسخ امام علیه السلام به نصیحت پدر؛ سخن عَمروبن مَعدی کَرَب به علی علیه السلام؛ پاسخ امام علیه السلام به عمروبن معدی کرب؛ داستان قتل اغشم به دست امام علیه السلام؛ تسلط بر دشمن؛ اظهار اندوه از مرگ دوستان؛ مذمت از غرق شدن در دنیا؛ امید دادن به گناهکاران؛ به دیگران احسان کنید و از لغزش مردم چشم بپوشید؛ پرهیز از بخل و امر به سخاوت؛ اظهار تفویض و رضا؛ رزق و ثروت به تقدیر خداست؛ ستایش از مرگ؛ اوصاف خدا؛ قتل کَعب بن اَشرف و اخراج طائفه بَنی نَضیر؛ اطلاع از فرار کردن غطریف؛ اظهار علاقه نسبت به کوفه؛ توجه بخدا و تسلیم وی شدن؛ ثروت و عقل؛ تسلیم خواست خدا؛ علم افضل از مال است؛ هیچکس در دنیا نمی ماند؛ دنیا بلاخیز است؛ دوست واقعی نایاب است؛ شکایت از دوستان منافق؛ خطاب امام علیه السلام به عُبَیدِ بن بُرَیدَه (1)؛ اشاره به جنگ بدر؛ خطاب امام علیه السلام به موسی بن حازم عکی؛ امام علیه السلام و خبر غیبی؛ اظهار فراست از طرف امام علیه السلام؛ سرزنش معاویه برای ساختن مسجد؛ عقل از درک حقیقت خدا عاجز است؛ درک حقیقت خدا؛ جزای اعمال و گفته ها؛ وحشت را به هلاکت مکشان؛ مناجات امام علیه السلام در خیبر به هنگام قتل مُرَّهِ بنّ مَروان؛ ستایش امام علیه السلام از لشکریان خود؛ از حرص پرهیز کن؛ آمادگی برای مرگ؛ امام علیه السلام دنیا را در قیافه زنی زیبا می بیند؛ نکوهش از غفلت و آرزوی دراز؛ دنیا خواب و خیال است؛ دنیا نابود می شود؛ برترها از نظر امام علیه السلام؛ امام علیه السلام و پرهیز از حلال دنیا؛ پرونده ی یک عمر از دیدگاه علی علیه السلام؛ دنیا مسافرخانه است؛ قدرت نمی ماند؛ اندرزهای امام علیه السلام به جابربن عبدالله انصاری؛ وضع سلاطین گذشته؛ اظهار علاقه ی امام علیه السلام به حضرت فاطمه علیها السلام؛ رفتن جوانی و آمدن پیری؛ عاقل دوراندیش و آینده نگر است؛ ترغیب به تحصیل علم؛ افتخار به علم و دانش؛ ثروت، سخاوت و فقاهت؛ کم گوئی و به موقع گوئی؛ نهی از عیب جوئی؛ امتیازات دوست واقعی؛ پرهیز از جزع به هنگام سختی؛ نهی از گدائی کردن و آبرو ریختن؛ تلخ ترین کارها؛ توجه به کسب و اظهار بی نیازی از مردم؛ اظهار جوانمردی و سخاوت خود؛ ستایش از قناعت و مذمت از سؤال؛ رعایت حال مردم؛ دشمنی را قطع کن و تواضع را پیشه نما؛ هجران را بهتر از وصال می خواهم؛ علامت دوست واقعی؛ ترس از کیفر خدا؛ اوضاع قیامت؛ سخن امام علیه السلام با حارث همدانی درباره صراط و کوثر؛ پیشگوئی منجم اعتبار ندارد؛ اخبار از ظهور امام مهدی علیه السلام؛ سخن با ابوبکر؛ اظهار شجاعت؛ قدرت امام علی علیه السلام؛ سه چیز را باید کتمان کرد؛ نوحه سرائی برای خدیجه و ابوطالب؛ اظهار علاقه نسبت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم؛ اظهار محبت نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؛ داستان جنگ بدر و پیروزی اسلام؛ داستان جنگ اُحُد در اطراف مدینه؛ رحز عثمان بن ابی طلحه در جنگ احد؛ پاسخ امام علیه السلام به عثمان؛ رجز ابوالحکم عمرو بن اخنس در احد؛ پاسخ امام علیه السلام به ابوالحکم؛ داستان جنگ خندق؛ داستان فتل حَیّ بنّ اَخطَب؛ اظهار نگرانی از نزدیک شدن جنگ جمل؛ شکایت امام علیه السلام از طلحه و زبیر؛ پیام برای معاویه؛ جواب معاویه به امام علیه السلام؛ پاسخ امام علیه السلام به جواب معاویه؛ علامت لشکر امام علیه السلام؛ اظهار تشکر از عبدالعزیز بن حرث در صفین؛ آرزوی مرگ در شهادت عمار یاسر درجنگ صفین؛ داستان کشتار لشکر شام؛ مناجات با قاضی الحاجات؛ نام خدای متعال؛ درک حقیقت خدا مشکل است؛ انسان از درک خواست خدا عاجز است؛ خواست خدا ظالمانه نیست؛ کسانی که منکر قیامت هستند اشتباه میکنند؛ توجه به نابودی جهان؛ شهد و زهر دنیا؛ دنیای مردم فریب؛ در هر حال بیاد خدا باشیم؛ اندرز به امام حسین علیه السلام؛ احترام به شایستگاه؛ به شخصیت ها برای حاجت خود فشار میاور؛ اسرار خود را به نااهل مگو؛ نهی از ظلم به هنگام دست یافتن به قدرت؛ نهی از شوخی های زننده؛ علامت دوست حقیقی؛ تزلزل ارکان اسلام؛ شکایت زن از شوهر خود پیش امام علیه السلام؛ مرد به امام چنین گفت؛ نظر امام علیه السلام درباره آن؛ هوشیاری و غم برای مرد است؛ تجلیل از ابوطالب پدر خود؛ امر به فاطمه علیها السلام برای اطعام یتیم؛ پاسخ فاطمه علیها السلام به امام علیه السلام؛ همت عالی و دست خالی؛ امتیازهای امام علیه السلام؛ مفاخرت به مناقب خود در حضور خلیفه ثانی؛ شکایت از منافق؛ ستایش از حارث بن صمه انصاری در جنگ احد؛ گزارش جنگ احد به فاطمه علیها السلام؛ رجز غطریف بن جشم؛ پاسخ امام علیه السلام به غطریف؛ خطاب امام علیه السلام به عمر و بن عبدود در خیبر؛ رجز داود بن قابوس بکری در خیبر؛ پاسخ امام علیه السلام با مطلبی عالی!؛ خطاب امام علیه السلام به یهود خیبر؛ رجز امام علیه السلام موقع حمله به صحیح خیبری؛ خطاب امام علیه السلام به زبیر در جنگ جمل؛ خطاب امام علیه السلام به معاویه بن ابی سفیان؛ خطاب به معاویه و بیان امتیازات خود؛ نکوهش از اراذل؛ داستان جنگ صفین؛ داستان قبائل همدان در صفین؛ داستان قتل یکی از مفسدین؛ مرثیه هاشم و یارانی که در صفین شهید شدند؛ ارکان جنگ صفین؛ اظهار نگرانی از قتل شامیان؛ مناجات با خدا؛ نصیحت به امام حسین علیه السلام؛ امر به صبر و شکیبائی؛ نهی از بدبینی؛ سخت گیر مباش؛ فرصت را غنیمت شمار؛ استقامت در برابر حوادث؛ روزگار انسان را ادب میکند؛ نهی از تواضع برای پست فطرتان؛ تقدیر الهی؛ پرهیز از عُجب و خودپسندی؛ حیا و پرهیز از دنیا؛ دنیای بی اعتبار؛ شکایت از یاران منافق؛ محافظت از ناموس؛ زنان بی تربیت وفا ندارند؛ جدائی در عین وصال؛ تسلیت به عمر بن خطاب؛ پرهیز از غربت؛ شکایت از انحراف فاسقان؛ سعد و نحس ایام؛ تفأل به نیک؛ اظهار حسب خویش؛ معمای نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم با حساب ابجد؛ خطاب به فاطمه علیها السلام برای اطعام مسکین؛ پاسخ حضرت فاطمه علیها السلام؛ شکایت از آزار شدن عثمان بن مظعون؛ تهدید کفار در جنگ بدر؛ تهدید کفار؛ تهدید اشرار؛ اوصاف شمشیر امام علیه السلام؛ خطاب امام علیه السلام به محمد حَنَفیّه در جنگ جمل؛ سخن عمرو بن عاص با لشکر امام علیه السلام؛ پاسخ امام علیه السلام به عمرو بن عاص؛ ترساندن دشمنان در صفین؛ سخن عبدالله راسی در جنگ نهروان با لشکر امام علیه السلام؛ پاسخ امام علیه السلام به عبدالله راسی؛ شخصیت ها در سختی هستند؛ نکوهش از معاویه؛ دقت، تحمل و صبر؛ پرهیز از خوشروئی با ناکسان؛ کمک به دوستان به هنگام قدرت؛ اظهار صفا نسبت به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم؛ اوصاف پسندیده؛ علامت ارباب کمال؛ ستایش از قناعت؛ تشویق به قناعت؛ منع از صفات پست؛ پرهیز از آبروریزی؛ هدایت نفس به تسلیم خدا بودن؛ نفرت نسبت به دنیا و ترغیب به آخرت؛ ترسانیدن از حشر و نشر؛ آرزوی مرگ از شدت درد؛ شکایت از روزگار؛ تحریک برای عبادت؛ روش شخص دلیل بر شخصیت فرد است؛ حرص به مال دنیا؛ مرثیه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم؛ افتخار به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه علیها السلام و حسین علیه السلام؛ اظهار شجاعت به هنگام قتل کافری؛ سخن یکی از دشمنان به علی علیه السلام؛ پاسخ امام علیه السلام؛ ارشاد به تفویض و توکل بخدا

Share