درگذشت فقيه بزرگ عالم تشيع "مقداد بن عبداللَّه حلّی" (826 ق)

26 جمادی الثانی
ابوعبداللَّه شرف الدین مقداد بن عبداللَّه

ابوعبداللَّه شرف الدین مقداد بن عبداللَّه بن محمد حلی سَیوری معروف به فاضل مقداد و فاضل سیوری، فقیه، متكلم، محقق، جامع معقول و منقول و از علمای بزرگ شیعه می باشد. فاضل مقداد پس از اتمام تحصیلات مقدماتی برای فراگیری فقه، اصول و حدیث در محضر درس "شهید اول" حضور یافت تا آن گاه كه خود در این علوم استاد گشت. وی از اكابر علمای امامیه در عصر خویش بوده و آثار متعددی از خود به جای گذاشت كه: آداب الحج، آیات الاحكام، شرح اَلفیه ی شهید اول، شرح مبادی الاصول علامه و كَنزُالعرفان فی فقه القرآن از آن جمله اند. وفات فاضل سیوَری در نجف اشرف واقع شد و مقبره ی او را در نزدیكی بغداد در مسیر زائران عتبات عالیات می دانند.

 

Share