تولد "فرانس هالْسْ" نقاش معروف هلندی (۱۵۸۲م)

۲۷ مارس
فرانس هالس

فرانس هالس، نقاش هلندی در ۲۷ مارس ۱۵۸۲م، در شهر آنورس در بلژیك امروزی به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را در هارلم هلند گذرانید. استعداد بارز وی در چهره نگاری بود و در دستیابی به حالت های زودگذر مهارتی تام داشت. شهرت او بیشتر به دلیل مجموعه چهره نگاری از گروه كمان داران و تفنگ دارانی است كه در زمان جنگ، علیه اسپانیا می جنگیدند. وی در این آثار به تمام سطح تابلو جان می بخشید و هر یك از پیكرها، حالتی زودگذر را بیان می كرد. می توان گفت نقاشی وی، بیشتر به عكاسی شباهت داشت. سبك خاص هالس، بر امپرسیونیست ها تأثیر گذاشت. چرا كه این مكتب فكری به حالات طبیعی و ثبت پاره هایى از طبیعت تعلق داشت. هالس بعداً در راه تجربه آموزی، طرح هایش را ساده تر كرد و باعث شد كارهایش، تقریباً تك رنگی شود در واقع او تعداد رنگ های محدودی را به كار می برد و از خاكستری بسیار استفاده می نمود. وی در اواخر عمر به علت ورشكستگی و تنگ دستی به تهیه آثاری هنری برای مؤسسات خیریه روی آورد. تعداد زیادی از كارهایش و هر كدام در نسخه های متعدد وجود دارد. برادران و پسرانش نیز به این هنر روی آوردند و خود نیز شاگردانی تربیت نمود. فرانس هالس در هشتاد و دو سالگی در یازدهم دسامبر سال ۱۶۶۶م درگذشت.

Share