ولایت امیر المومنین علی علیه السلام

ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام

حضرت صادق علیه السلام :
 هرکه اقرار به ولایت امیرالمومنین علیه السلام  نکند ، اعمال و عباداتش باطل شود ، مانند خاکستری که در معرض باد تند قرار گیرد.

منبع:  تفسیر جامع جلد 3 صفحه 429

Share