اعتراف "جیمی كارتر" رییس جمهور وقت آمریكا درباره اشتباه در مورد ایران (۱۳۵۹ ش)

۱۰ فروردین
جیمی کارتر

در حالی كه از چندین ماه قبل، لانه جاسوسی آمریكا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تهران به تصرف درآمده و تهدیدات دولت آمریكا بر ملت و دولت ایران تأثیری نگذاشته بود، جیمی كارتر، رییس جمهور وقت آمریكا با ارسال پیامی به جمهوری اسلامی ایران، به شكست سیاست های دولتش اشاره كرد. اعتراف آشكار و صریح كارتر به حقانیت موضع گیری انقلاب اسلامی ایران و اشغال لانه جاسوسی آمریكا، مفهومی جز به بن بست رسیدن دیپلماسی در آمریكا نیست. او اعتراف كرد كه در رأس یك نظام سیاسی قرار داشته و دست به كارهایی زده كه باید محكوم شوند. این اعترافات درحالی صورت گرفت كه شیطان بزرگ در روزهای بعد با حمله نظامی به ایران، قصد آزادسازی گروگان ها را داشت. اما با عنایات الهی، در دام جهنم طبس گرفتار آمدند و شكست سنگین دیگری برای آنان رقم خورد.

Share