روز زمین در فلسطین اشغالی (۱۹۷۶م)

۳۰ مارس
روز زمین در فلسطین اشغالی

در اولین قطعنامه كنفرانس دفاع از زمین كه در اكتبر ۱۹۷۵م در منطقه جلیل، صادر شده بود، شركت كنندگان از مصادره سرزمین های مردم عرب فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی، اظهار تأسف و آن را شدیداً محكوم كردند. این كنفرانس تأكید كرد كه سیاست رژیم اشغال گر قدس با حقوق اعراب مسلمان در سرزمین های مادری آنها در تناقض است و رژیم صهیونیستی، آشكارا منشور حقوق بشر، اصول دموكراسی و مساوات را زیر پا گذاشته است. كنفرانس دفاع از زمین، هم چنین، كمیته ای تشكیل داد كه وظیفه آن بسیج و ساماندهی نیروهای مردمی برای اجرای قطعنامه های كنفرانس بود. این كمیته درششم مارس ۱۹۷۶م باحضور ۲۰ نفر از سران شوراهای شهرداری های فلسطینی تشكیل جلسه داد و آنها پس از مشورت با نیروهای مردمی، سی ام مارس را به عنوان روز زمین تعیین كردند. همه ساله دراین روز، مردم فلسطین و بسیاری از كشورهای اسلامی، با برگزاری مراسمی، سیاست های توسعه طلبانه و غاصبانه رژیم صهیونیستی را محكوم می كنند.

Share