درگذشت ادیب شهیر "ابوالحسن طاهربن احمد بابشاد مصری" (496ق)

3 رجب
ابوالحسن طاهربن احمد بابشاد مصری

ابوالحسن طاهر بن احمد بابشاد مصری در ابتدا پیشه ‏ی بازرگانی داشت ولی بعداً به تحصیل علم علاقه پیدا كرد و در عراق به تحصیل مشغول شد. وی پس از اتمام تحصیلات به مصر بازگشت و درمجامع فرهنگی و اجتماعی مصر مشغول كار گردید. بابشاد مصری پس ازمدتی در انزوا درگذشت.

Share