مرگ "رضاقلی خان نظام السلطنه مافی" از رجال دوره مشروطه (1303 ش)

14 فروردین
رضاقلی خان نظام السلطنه مافی

رضاقلی نظام مافی ملقب به سالار معظّم و نظام السلطنه و سردار مكرّم در سال 1246 ش در تهران به دنیا آمد. وی پس از فراگیری دروس و فنون نظامی به دستگاه عمومی خود كه از رجال با نفوذ قاجار بود، وارد شد و به مقاماتی دست یافت. رضاقلی در بحبوبه جنگ بین المللی اول به همراه عده ای از رجال و روحانیون برای مبارزه با قوای روس و انگلستان، دولت موقتی به حمایت آلمان و عثمانی تشكیل داد ولی این عمل باعث واكنش دولت مركزی شد و آنان تمام اموال و نشان های او را مصادره كردند. تا این كه با اهدای اشیاء نفیسی به احمدشاه، توانست رضایت وی را برای ورود به ایران جلب كند. وقتی قیام كلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان شكسته شد، وی از طرف قوام السلطنه، والی خراسان گردید. تا سرانجام در فروردین 1303 ش در 57 سالگی درگذشت و در امامزاده عبداللَّه تهران به خاك سپرده شد. نظام السلطنه از رجال مؤثر ایران بود و پس از مرگش املاك زیادی شامل قسمت اعظم زمین های غرب تهران، از او به ارث رسید.

 

Share