اعدام "ژرژ دانتون" یكی از رهبران انقلاب فرانسه (1794م)

5 آوریل
ژرژ ژاک دانتون

ژرژ ژاك دانتون مبارز انقلابی فرانسه در 25 اوت 1759م در فرانسه به دنیا آمد. وی در ابتدا به فراگیری علوم مذهبی پرداخت اما چون با محیط آموزشگاه های مذهبی سازش نداشت، در یك مدرسه غیرمذهبی به تحصیل مشغول شد. دانتون پس از به پایان رساندن این دوره، به خواندن زندگی مورخین و رجال قدیمی روم پرداخت و تحت تأثیر جمهوری خواهان روم قرار گرفت. وی پس از چندی راهی پاریس شد و با فراگرفتن علم حقوق، به كار وكالت روی آورد. دانتون همواره از مردم تهی دست و فقیر و محروم طرفداری می كرد تا این كه به شهرت رسید. وی قبل از وقوع انقلابِ كبیر فرانسه، فعالیت های سیاسی خود را آغاز كرد و با اتخاذ مواضع ضد حكومت سلطنتی، مورد توجه انقلابیون این كشور قرار گرفت. دانتون اعتقاد داشت كه شاه و درباریان را باید زندانی كرد كه این امر مخالفت گروه های تندرو را كه معتقد به اعدام شاه بودند، برانگیخت. دانتون در جریان انقلاب فرانسه، در روز دهم اوت 1792م در راس گروهی از انقلابیون مسلح، به محل اقامت خانواده سلطنتی حمله برد و در صدد دستگیری لویى شانزدهم برآمد. او در دوران انقلاب فرانسه مشاغل مهمی یافت و در شمار سران انقلاب جای گرفت. دانتون پس از پیروزی انقلاب، مدیر اصلی دفاع ملی در فرانسه و كارگردان محاكمات انقلابی بود كه سیاستی خشن را تعقیب می كرد و ترور را وسیله ای موقت برای حكومت می دانست. با این حال پس از چندی بین دانتون و روبسپیر رئیس كنوانسیون و یكی از رهبران عمده انقلاب فرانسه اختلاف نظر روی داد و به جدایى آن دو انجامید. پس از مدت كوتاهی، روبسپیر حتی به دانتون به عنوان دوست نزدیك و همكار قدیمی خود هم رحم نكرد و دادگاه انقلابی پاریس در یك جلسه كوتاه، حكم اعدام او چند تن از پیروان وی را كه به دانتونیست معروف شده بودند صادر كرد. در پنجم آوریل 1794م، در 35 سالگی به تیغ گیوتین سپرده شد و جان داد. با این حال، دوران حكومت روبسپیر دوام چندانی نیافت و كمتر از چهار ماه بعد سر روبسپیر نیز زیر تیغ گیوتین از تن جدا شد.

 

Share