آغاز حمله هواپیماهای ژاپنی به ناوهای متفقین در جریان جنگ جهانی دوم (1945م)

6 آوریل
جنگ جهانی دوم Second World War

هنگامی كه قوبیلای خان امپراتور چین با سه هزار كشتی پر از مردان جنگی به طرف ژاپن هجوم برده بود. یكی از هولناك ترین توفان های اقیانوس آرام و سواحل ژاپن، در 17 ژوئیه 1281م به وقوع پیوست. به این ترتیب، این توفان گرچه سواحل ژاپن را درنوردید، اما باعث نجات ژاپن شد چرا كه توفانْ اكثر كشتی های امپراتور چین را غرق نمود و مابقی آن ها را پراكنده ساخت. این توفان نجات بخش از سوی ژاپنی ها "كامیكازه" نام یافت. بیش از 600 سال بعد از واقعه فوق، در جریان جنگ جهانی دوم، نبرد میان نیروهای ژاپنی و امریكایى گسترش یافت. در این زمان به پیشنهاد ژنرال هیدكی تویو، نخست وزیر وقت ژاپن، نیروهای ضربتی این كشور كه به كامیكازه موسوم شده بودند، علیه نیروهای امریكا وارد عمل شدند. در این نوع از برخورد كه در جریان تهاجم نیروهای امریكایى برای تصرف جزیره اوكیناوا به عنوان مهمترین پایگاه دریایى ژاپن، در ششم آوریل 1945م به وقوع پیوست، خلبانان از جان گذشته ژاپنی، هواپیماهای خود را به كشتی های امریكایى می زدند و ضمن وارد ساختن خسارات و تلفاتِ فراوان كه به كشته شدن خود آنها نیز می انجامید، بعضاً باعث غرق كشتی های امریكایی می شدند. در جریان حمله نیروهای امریكایی به ژاپن، 1300 كشتی، ده هزار هواپیما و 450 هزار سرباز امریكایی شركت داشتند كه در جریان حمله كامیكازه ها و حملات ژاپنی ها، بیش از 760 هواپیما و 400 كشتی امریكا از بین رفت و یا به شدت آسیب دید.

Share