درگذشت "هنری فورْدْ" مخترع امریكایی و پدر صنعت اتومبیل (۱۹۴۷م)

۷ آوریل
هنری فورد پدر صنعت اتومبیل

هنری فورْد مخترع امریكایى در ۳۰ ژوئیه سال ۱۸۶۳م در خانواده ای فقیر در امریكا به دنیا آمد. فورد از كوچكی علاقه مفرطی به پیچ و مهره و ابزار مكانیكی داشت و به هنگام كودكی به ساعت سازی و در جوانی به شغل مكانیكی روی آورد. هنری روزی ماشینی را دید كه بدون اسب و با نیروی بخار در جاده حركت می كند. وی وقتی آن را از نزدیك مشاهده كرد، خودش مثل آن را ساخت و در ۱۲ سالگی اولین ارابه بی اسب را مورد آزمایش قرار داد. هنری این دستگاه را تكمیل نمود و در سال ۱۸۹۶م اتومبیل خود را برای اولین بار به نمایش گذاشت. وی در سال های بعد، اختراع خود را تكمیل كرد و علی رغم اینكه دیگران نیز اتومبیل های مشابهی ساخته بودند، ولی در سال ۱۸۹۵م، رسماً امتیاز اختراع اتومبیل به هنری فورد داده شد. فورد در ابتدا به همراه شركای خود، شركت اتومبیل سازی دیترویت را تأسیس كرد و در سال ۱۹۰۳، شركت موتور فورد را به وجود آورد. او در سال ۱۹۰۷ سهام دیگران را خرید و از آن پس اداره شركت در خانواده او باقی ماند و ثروتی هنگفت به دست آورد. فورد با اتخاذ تدابیری، اتومبیل ارزان به تعداد بسیار تولید كرد و از این حیث، از تمام رقبای خود پیشی گرفت. هنری فورد كه در ابتدا دارای خانواده ای فقیر بود، پس از این اختراع، به عنوان پدر صنعت اتومبیل سازی شهرت یافت و به هنگام مرگ، یك امپراتوری بزرگ در صنعت اتومبیل به وجود آورده بود. فورد سرانجام در ۷ آوریل ۱۹۴۷م در ۸۴ سالگی درگذشت.

Share